Quantum Thermodynamics

Sai Vinjanampathya๐‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPTโˆ—โˆ—{}^{\ast}start_FLOATSUPERSCRIPT โˆ— end_FLOATSUPERSCRIPT and Janet Andersb๐‘{}^{b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_b end_FLOATSUPERSCRIPTโ€ โ€ {}^{{\dagger}}start_FLOATSUPERSCRIPT โ€  end_FLOATSUPERSCRIPT
a๐‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPTCentre for Quantum Technologies, National University of Singapore, 3 Science Drive 2, Singapore 117543. b๐‘{}^{b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_b end_FLOATSUPERSCRIPTDepartment of Physics and Astronomy, University of Exeter, Stocker Road, EX4 4QL, United Kingdom.
โˆ—โˆ—{}^{\ast}start_FLOATSUPERSCRIPT โˆ— end_FLOATSUPERSCRIPTEmail: sai@quantumlah.orgโ€ โ€ {}^{\dagger}start_FLOATSUPERSCRIPT โ€  end_FLOATSUPERSCRIPTEmail: janet@qipc.org
(ย )
Abstract

Quantum thermodynamics is an emerging research field aiming to extend standard thermodynamics and non-equilibrium statistical physics to ensembles of sizes well below the thermodynamic limit, in non-equilibrium situations, and with the full inclusion of quantum effects. Fueled by experimental advances and the potential of future nanoscale applications this research effort is pursued by scientists with different backgrounds, including statistical physics, many-body theory, mesoscopic physics and quantum information theory, who bring various tools and methods to the field. A multitude of theoretical questions are being addressed ranging from issues of thermalisation of quantum systems and various definitions of โ€œworkโ€, to the efficiency and power of quantum engines. This overview provides a perspective on a selection of these current trends accessible to postgraduate students and researchers alike.

keywords:
(quantum) information-thermodynamics link, (quantum) fluctuation theorems, thermalisation of quantum systems, single shot thermodynamics, quantum thermal machines

1 Introduction

One of the biggest puzzles in quantum theory today is to show how the well-studied properties of a few particles translate into a statistical theory from which new macroscopic quantum thermodynamic laws emerge. This challenge is addressed by the emerging field of quantum thermodynamics which has grown rapidly over the last decade. It is fuelled by recent equilibration experiments [1] in cold atomic and other physical systems, the introduction of new numerical methods [2], and the discovery of fundamental theoretical relationships in non-equilibrium statistical physics and quantum information theory [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. With ultrafast experimental control of quantum systems and engineering of small environments pushing the limits of conventional thermodynamics, the central goal of quantum thermodynamics is the extension of standard thermodynamics to include quantum effects and small ensemble sizes. Apart from the academic drive to clarify fundamental processes in nature, it is expected that industrial need for miniaturization of technologies to the nanoscale will benefit from understanding of quantum thermodynamic processes. Obtaining a detailed knowledge of how quantum fluctuations compete with thermal fluctuations is essential for us to be able to adapt existing technologies to operate at ever decreasing scales, and to uncover new technologies that may harness quantum thermodynamic features.

Various perspectives have emerged in quantum thermodynamics, due to the interdisciplinary nature of the field, and each contributes different insights. For example, the study of thermalisation has been approached by quantum information theory from the standpoint of typicality and entanglement, and by many-body physics with a dynamical approach. Likewise, the recent study of quantum thermal machines, originally approached from a quantum optics perspective [10, 11, 12], has since received significant input from many-body physics, fluctuation relations, and linear response approaches [13, 14]. These designs further contrast with studies on thermal machines based on quantum information theoretic approaches [15, 16, 17, 18, 19, 20]. The difference in perspectives on the same topics has also meant that there are ideas within quantum thermodynamics where consensus is yet to be established.

This article is aimed at non-expert readers and specialists in one subject who seek a brief overview of quantum thermodynamics. The scope is to give an introduction to some of the different perspectives on current topics in a single paper, and guide the reader to a selection of useful references. Given the rapid progress in the field there are many aspects of quantum thermodynamics that are not covered in this overview. Some topics have been intensely studied for several years and dedicated reviews are available, for example, in classical non-equilibrium thermodynamics [21], fluctuation relations [22], non-asymptotic quantum information theory [23], quantum engines [24], equilibration and thermalisation [25, 26], and a recent quantum thermodynamics review focussing on quantum information theory techniques [27]. Other reviews of interest discuss Maxwellโ€™s demon and the physics of forgetting [28, 29, 30] and thermodynamic aspects of information [31]. We encourage researchers to take on board the insights gained from different approaches and attempt to fit together pieces of the puzzle to create an overall united framework of quantum thermodynamics.

Section 2 discusses the standard laws of thermodynamics and introduces the link with information processing tasks and Section 3 gives a brief overview of fluctuation relations in the classical and quantum regime. Section 4 then introduces quantum dynamical maps and discusses implications for the foundations of thermodynamics. Properties of maps form the backbone of the thermodynamic resource theory approach to single shot thermodynamics discussed in Section 5. Section 6 discusses the operation of thermal machines in the quantum regime. Finally, in Section 7 the current state of the field is summarised and open questions are identified.

2 Information and Thermodynamics

This section defines averages of heat and work, introduces the first and second law of thermodynamics and discusses examples of the link between thermodynamics and information processing tasks, such as erasure.

2.1 The first and second law of thermodynamics

Thermodynamics is concerned with energy and changes of energy that are distinguished as heat and work. For a quantum system in state ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ and with Hamiltonian H๐ปHitalic_H at a given time the systemโ€™s internal, or average, energy is identified with the expectation value U(ฯ)=tr[ฯH]๐‘ˆ๐œŒtrdelimited-[]๐œŒ๐ปU(\rho)={\rm tr}[\rho\,H]italic_U ( italic_ฯ ) = roman_tr [ italic_ฯ italic_H ]. When a system changes in time, i.e. the pair of state and Hamiltonian [32] vary in time (ฯ(t),H(t))superscript๐œŒ๐‘กsuperscript๐ป๐‘ก(\rho^{(t)},H^{(t)})( italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT , italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT ) with tโˆˆ[0,ฯ„]๐‘ก0๐œt\in[0,\tau]italic_t โˆˆ [ 0 , italic_ฯ„ ], the resulting average energy change

ฮ”U=tr[ฯ(ฯ„)H(ฯ„)]โˆ’tr[ฯ(0)H(0)]ฮ”๐‘ˆtrdelimited-[]superscript๐œŒ๐œsuperscript๐ป๐œtrdelimited-[]superscript๐œŒ0superscript๐ป0\displaystyle\Delta U={\rm tr}[\rho^{(\tau)}\,H^{(\tau)}]-{\rm tr}[\rho^{(0)}\,H^{(0)}]roman_ฮ” italic_U = roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT ] - roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT ] (1)

is made up of two types of energy transfer - work and heat. Their intuitive meaning is that of two types of energetic resources, one fully controllable and useful, the other uncontrolled and wasteful [33, 34, 35, 36, 5, 37, 38, 39, 40, 32]. Since the time-variation of H๐ปHitalic_H is controlled by an experimenter the energy change associated with this time-variation is identified as work. The uncontrolled energy change associated with the reconfiguration of the system state in response to Hamiltonian changes and the systemโ€™s coupling with the environment is identified as heat. The formal definitions of average heat absorbed by the system and average work done on the system are then

โŸจQโŸฉ:=โˆซ0ฯ„tr[ฯห™(t)H(t)]dtandโŸจWโŸฉ:=โˆซ0ฯ„tr[ฯ(t)Hห™(t)]dt.formulae-sequenceassigndelimited-โŸจโŸฉ๐‘„superscriptsubscript0๐œtrdelimited-[]superscriptห™๐œŒ๐‘กsuperscript๐ป๐‘กd๐‘กandassigndelimited-โŸจโŸฉ๐‘Šsuperscriptsubscript0๐œtrdelimited-[]superscript๐œŒ๐‘กsuperscriptห™๐ป๐‘กd๐‘ก\displaystyle\langle Q\rangle:=\int_{0}^{\tau}{\rm tr}[\dot{\rho}^{(t)}\,H^{(t)}]\,{\textrm{d}}t\quad\mbox{and}\quad\langle W\rangle:=\int_{0}^{\tau}{\rm tr}[\rho^{(t)}\,\dot{H}^{(t)}]\,{\textrm{d}}t.โŸจ italic_Q โŸฉ := โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT roman_tr [ overห™ start_ARG italic_ฯ end_ARG start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT ] d italic_t and โŸจ italic_W โŸฉ := โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT overห™ start_ARG italic_H end_ARG start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT ] d italic_t . (2)

Here the brackets โŸจโ‹…โŸฉdelimited-โŸจโŸฉโ‹…\langle\cdot\rangleโŸจ โ‹… โŸฉ indicate the ensemble average that is assumed in the above definition when the trace is performed. Work is extracted from the system when โŸจWextโŸฉ:=โˆ’โŸจWโŸฉ>0assigndelimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘Šextdelimited-โŸจโŸฉ๐‘Š0\langle W_{\rm ext}\rangle:=-\langle W\rangle>0โŸจ italic_W start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ := - โŸจ italic_W โŸฉ > 0, while heat is dissipated to the environment when โŸจQdisโŸฉ:=โˆ’โŸจQโŸฉ>0assigndelimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘„disdelimited-โŸจโŸฉ๐‘„0\langle Q_{\rm dis}\rangle:=-\langle Q\rangle>0โŸจ italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ := - โŸจ italic_Q โŸฉ > 0.

The first law of thermodynamics states that the sum of average heat and work done on the system just makes up its average energy change,

โŸจQโŸฉ+โŸจWโŸฉ=โˆซ0ฯ„ddttr[ฯ(t)H(t)]dt=tr[ฯ(ฯ„)H(ฯ„)]โˆ’tr[ฯ(0)H(0)]=ฮ”U.delimited-โŸจโŸฉ๐‘„delimited-โŸจโŸฉ๐‘Šsuperscriptsubscript0๐œdd๐‘กtrdelimited-[]superscript๐œŒ๐‘กsuperscript๐ป๐‘กd๐‘กtrdelimited-[]superscript๐œŒ๐œsuperscript๐ป๐œtrdelimited-[]superscript๐œŒ0superscript๐ป0ฮ”๐‘ˆ\displaystyle\langle Q\rangle+\langle W\rangle=\int_{0}^{\tau}{{\textrm{d}}\over{\textrm{d}}t}{\rm tr}[\rho^{(t)}\,H^{(t)}]\,{\textrm{d}}t={\rm tr}[\rho^{(\tau)}\,H^{(\tau)}]-{\rm tr}[\rho^{(0)}\,H^{(0)}]=\Delta U.โŸจ italic_Q โŸฉ + โŸจ italic_W โŸฉ = โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG d end_ARG start_ARG d italic_t end_ARG roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT ] d italic_t = roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT ] - roman_tr [ italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT ] = roman_ฮ” italic_U . (3)

It is important to note that while the internal energy change only depends on the initial and final states and Hamiltonians of the evolution, heat and work are process dependent, i.e. it matters how the system evolved in time from (ฯ(0),H(0))superscript๐œŒ0superscript๐ป0(\rho^{(0)},H^{(0)})( italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT , italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT ) to (ฯ(ฯ„),H(ฯ„))superscript๐œŒ๐œsuperscript๐ป๐œ(\rho^{(\tau)},H^{(\tau)})( italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT , italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT ). Therefore heat and work for an infinitesimal process will be denoted by โŸจฮดQโŸฉdelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘„\langle\delta Q\rangleโŸจ italic_ฮด italic_Q โŸฉ and โŸจฮดWโŸฉdelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘Š\langle\delta W\rangleโŸจ italic_ฮด italic_W โŸฉ where the symbol ฮด๐›ฟ\deltaitalic_ฮด indicates that heat and work are (in general) not full differentials and do not correspond to observables [41], in contrast to the average energy with differential dUd๐‘ˆ{\textrm{d}}Ud italic_U.

Choosing to split the energy change into two types of energy transfer is crucial to allow the formulation of the second law of thermodynamics. A fundamental law of physics, it sets limits on the work extraction of heat engines and establishes the notion of irreversibility in physics. Clausius observed in 1865 that a new state function - the thermodynamic entropy Sthsubscript๐‘†thS_{\rm th}italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT of a system - is helpful to study the heat flow to the system when it interacts with baths at varying temperatures T๐‘‡Titalic_T [42]. The thermodynamic entropy is defined through its change in a reversible thermodynamic process,

ฮ”Sth:=โˆซrevโŸจฮดQโŸฉT,assignฮ”subscript๐‘†thsubscript๐‘Ÿ๐‘’๐‘ฃdelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘„๐‘‡\displaystyle\Delta S_{\rm th}:=\int_{rev}{\langle\delta Q\rangle\over T},roman_ฮ” italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT := โˆซ start_POSTSUBSCRIPT italic_r italic_e italic_v end_POSTSUBSCRIPT divide start_ARG โŸจ italic_ฮด italic_Q โŸฉ end_ARG start_ARG italic_T end_ARG , (4)

where โŸจฮดQโŸฉdelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘„\langle\delta Q\rangleโŸจ italic_ฮด italic_Q โŸฉ is the heat absorbed by the system along the process and T๐‘‡Titalic_T is the temperature at which the heat is being exchanged between the system and the bath. Further observing that any cyclic process obeys โˆฎโŸจฮดQโŸฉTโ‰ค0contour-integraldelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘„๐‘‡0\oint{\langle\delta Q\rangle\over T}\leq 0โˆฎ divide start_ARG โŸจ italic_ฮด italic_Q โŸฉ end_ARG start_ARG italic_T end_ARG โ‰ค 0 with equality for reversible processes Clausius formulated a version of the second law of thermodynamics for all thermodynamic processes, today known as the Clausius-inequality:

โˆซโŸจฮดQโŸฉTโ‰คฮ”Sth,becomingโŸจQโŸฉโ‰คTฮ”Sthforย Tย = const.formulae-sequencedelimited-โŸจโŸฉ๐›ฟ๐‘„๐‘‡ฮ”subscript๐‘†thbecomingdelimited-โŸจโŸฉ๐‘„๐‘‡ฮ”subscript๐‘†thforย Tย = const\displaystyle\int{\langle\delta Q\rangle\over T}\leq\Delta S_{\rm th},\quad\mbox{becoming}\quad\langle Q\rangle\leq T\,\Delta S_{\rm th}\quad\mbox{for $T$ = const}.โˆซ divide start_ARG โŸจ italic_ฮด italic_Q โŸฉ end_ARG start_ARG italic_T end_ARG โ‰ค roman_ฮ” italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT , becoming โŸจ italic_Q โŸฉ โ‰ค italic_T roman_ฮ” italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT for italic_T = const . (5)

It states that the change in a systemโ€™s entropy must be equal or larger than the average heat absorbed by the system during a process divided by the temperature at which the heat is exchanged. In this form Clausiusโ€™ inequality establishes the existence of an upper bound to the heat absorbed by the system and its validity is generally assumed to extend to the quantum regime [33, 34, 35, 36, 5, 37, 38, 39, 40, 16, 32]. Equivalently, by defining the free energy of a system with Hamiltonian H๐ปHitalic_H and in contact with a heat bath at temperature T๐‘‡Titalic_T as the state function

F(ฯ):=U(ฯ)โˆ’TSth(ฯ),assign๐น๐œŒ๐‘ˆ๐œŒ๐‘‡subscript๐‘†th๐œŒ\displaystyle F(\rho):=U(\rho)-TS_{\rm th}(\rho),italic_F ( italic_ฯ ) := italic_U ( italic_ฯ ) - italic_T italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ ) , (6)

Clausiusโ€™ inequality becomes a statement of the upper bound on the work that can be extracted in a thermodynamic process,

โŸจWextโŸฉ=โˆ’โŸจWโŸฉ=โˆ’ฮ”U+โŸจQโŸฉโ‰คโˆ’ฮ”U+Tฮ”Sth=โˆ’ฮ”F.delimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘Šextdelimited-โŸจโŸฉ๐‘Šฮ”๐‘ˆdelimited-โŸจโŸฉ๐‘„ฮ”๐‘ˆ๐‘‡ฮ”subscript๐‘†thฮ”๐น\displaystyle\langle W_{\rm ext}\rangle=-\langle W\rangle=-\Delta U+\langle Q\rangle\leq-\Delta U+T\Delta S_{\rm th}=-\Delta F.โŸจ italic_W start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = - โŸจ italic_W โŸฉ = - roman_ฮ” italic_U + โŸจ italic_Q โŸฉ โ‰ค - roman_ฮ” italic_U + italic_T roman_ฮ” italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT = - roman_ฮ” italic_F . (7)

While the actual heat absorbed/work extracted will depend on the specifics of the process there exist optimal, thermodynamically reversible, processes that saturate the equality, see Eq.ย (4). However, modifications of the second law, and thus the optimal work that can be extracted, arise when the control of the working system is restricted to physically realistic, local scenarios [43].

For equilibrium states ฯth=eโˆ’ฮฒH/tr[eโˆ’ฮฒH]subscript๐œŒthsuperscript๐‘’๐›ฝ๐ปtrdelimited-[]superscript๐‘’๐›ฝ๐ป\rho_{\rm th}=e^{-\beta H}/{\rm tr}[e^{-\beta H}]italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT = italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H end_POSTSUPERSCRIPT / roman_tr [ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H end_POSTSUPERSCRIPT ] for Hamiltonian H๐ปHitalic_H and at inverse temperatures ฮฒ=1kBT๐›ฝ1subscript๐‘˜๐ต๐‘‡\beta={1\over k_{B}\,T}italic_ฮฒ = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T end_ARG the thermodynamic entropy Sthsubscript๐‘†thS_{\rm th}italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT equals the information theory entropy, S๐‘†Sitalic_S, times the Boltzmann constant kBsubscript๐‘˜๐ตk_{B}italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT, i.e. Sth(ฯth)=kBS(ฯth)subscript๐‘†thsubscript๐œŒthsubscript๐‘˜๐ต๐‘†subscript๐œŒth{S_{\rm th}(\rho_{\rm th})}=k_{B}\,S(\rho_{\rm th})italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT ) = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_S ( italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT ). The information theory entropy, known as the Shannon or von Neumann entropy, for a general state ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ is defined as

S(ฯ):=โˆ’tr[ฯlnโกฯ].assign๐‘†๐œŒtrdelimited-[]๐œŒ๐œŒ\displaystyle S(\rho):=-{\rm tr}[\rho\,\ln\rho].italic_S ( italic_ฯ ) := - roman_tr [ italic_ฯ roman_ln italic_ฯ ] . (8)

Many researchers in quantum thermodynamics assume that the thermodynamic entropy is naturally extended to non-equilibrium states by the information theoretic entropy. For example, this assumption is made when using the von Neumann entropy in connection with the second law and the analysis of thermal processes, and in the calculation of efficiencies of quantum thermal machines. Evidence that this extension is appropriate has been provided via many routes including Landauerโ€™s original work, see [28] for an introduction. The suitability of this extension, and its limitations, remain however debated issues [44, 45]. For the remainder of this article we will assume that the von Neumann entropy S๐‘†Sitalic_S is the natural extension of the thermodynamic entropy Sthsubscript๐‘†thS_{\rm th}italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT.

2.2 Maxwellโ€™s demon

Refer to caption
Figure 1: A gas in a box starts with a thermal distribution at temperature T๐‘‡Titalic_T. Maxwellโ€™s demon inserts a wall and selects faster particles to pass through a door in the wall to the left, while he lets slower particles pass to the right, until the gas is separated into two boxes that are not in equilibrium. The demon attaches a bucket (or another suitable work storage system) and allows the wall to move under the pressure of the gases. Some gas energy is extracted as work, Wextsubscript๐‘ŠextW_{\rm ext}italic_W start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT, raising the bucket. Finally, the gas is brought in contact with the environment at temperature T๐‘‡Titalic_T, equilibrating back to its initial state (ฮ”U=0ฮ”๐‘ˆ0\Delta U=0roman_ฮ” italic_U = 0) while absorbing heat Qabs=Wextsubscript๐‘„abssubscript๐‘ŠextQ_{\rm abs}=W_{\rm ext}italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_abs end_POSTSUBSCRIPT = italic_W start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT. A comprehensive review of Maxwellโ€™s demon is [29].

Maxwellโ€™s demon is a creature that is able to observe the motion of individual particles and use this information (by employing feedback protocols discussed in section 3.3) to convert heat into work in a cyclic process using only a single heat bath at temperature T๐‘‡Titalic_T. By separating slower, โ€œcolderโ€ gas particles in a container from faster, โ€œhotterโ€ particles, and then allowing the hotter gas to expand while pushing a piston, see Fig.ย 1, the demon can extract work while returning to the initial mixed gas. For a single particle gas, the demonโ€™s extracted work in a cyclic process is

โŸจWextdemonโŸฉ=kBTlnโก2.delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šdemonextsubscript๐‘˜๐ต๐‘‡2\displaystyle\langle W^{\rm demon}_{\rm ext}\rangle=k_{B}T\,\ln 2.โŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_demon end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T roman_ln 2 . (9)

Maxwell realised in 1867 that such a demon would appear to break the second law of thermodynamics, see Eq.ย (5), as it converts heat completely into work in a cyclic process resulting in a positive extracted work, โŸจWextdemonโŸฉ=โŸจQโŸฉโˆ’ฮ”Uโ‰ฐTฮ”Sthโˆ’ฮ”U=0delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šdemonextdelimited-โŸจโŸฉ๐‘„ฮ”๐‘ˆnot-less-than-or-equals๐‘‡ฮ”subscript๐‘†thฮ”๐‘ˆ0\langle W^{\rm demon}_{\rm ext}\rangle=\langle Q\rangle-\Delta U\not\leq T\Delta S_{\rm th}-\Delta U=0โŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_demon end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = โŸจ italic_Q โŸฉ - roman_ฮ” italic_U โ‰ฐ italic_T roman_ฮ” italic_S start_POSTSUBSCRIPT roman_th end_POSTSUBSCRIPT - roman_ฮ” italic_U = 0. The crux of this paradoxical situation is that the demon acquires information about individual gas particles and uses this information to convert heat into useful work. One way of resolving the paradox was presented by Bennett [46] and invokes Landauerโ€™s erasure principle [47], as described in the next section and presented highly accessibly in [28]. Other approaches consider the cost the demon has to pay upfront when identifying whether the particle is slower or faster [30]. Experimentally, the thermodynamic phenomenon of Maxwellโ€™s demon remains highly relevant - for instance, cooling a gas can be achieved by mimicking the demonic action [48]. An example of an experimental test of Maxwellโ€™s demon is discussed in section 3.4.

2.3 Landauerโ€™s erasure principle

In a seminal paper [47] Landauer investigated the thermodynamic cost of information processing tasks. He concluded that the erasure of one bit of information requires a minimum dissipation of heat,

โŸจQdisminโŸฉ=kBTlnโก2,delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘„dissubscript๐‘˜๐ต๐‘‡2\displaystyle\langle Q^{\min}_{\rm dis}\rangle=k_{B}\,T\,\ln 2,โŸจ italic_Q start_POSTSUPERSCRIPT roman_min end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T roman_ln 2 , (10)

that the erased system dissipates to a surrounding environment, cf. Fig.ย 1, in equilibrium at temperature T๐‘‡Titalic_T. The erasure of one bit, or โ€œresetโ€, here refers to the change of a system being in one of two states with equal probability, ๐Ÿ™212{\mathbbm{1}\over 2}divide start_ARG blackboard_1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG (i.e. 1 bit), to a definite known state, |0โŸฉket0|0\rangle| 0 โŸฉ (i.e. 0 bits). (We note that, contrary to everyday language, the technical term โ€œinformationโ€ here refers to uncertainty rather than certainty. Erasure of information thus implies increase of certainty.) Landauerโ€™s principle has been tested experimentally only very recently, see section 3.4.

The energetic cost of the dissipation is balanced by a minimum work that must be done on the system, โŸจWminโŸฉ=ฮ”Uโˆ’โŸจQโŸฉ=โŸจQdisminโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘Šminฮ”๐‘ˆdelimited-โŸจโŸฉ๐‘„delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘„dis\langle W^{\rm min}\rangle=\Delta U-\langle Q\rangle=\langle Q^{\min}_{\rm dis}\rangleโŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_min end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ = roman_ฮ” italic_U - โŸจ italic_Q โŸฉ = โŸจ italic_Q start_POSTSUPERSCRIPT roman_min end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ, to achieve the erasure at constant average energy, ฮ”U=0ฮ”๐‘ˆ0\Delta U=0roman_ฮ” italic_U = 0. Bennett argued [46] that Maxwellโ€™s demonic paradox can thus be resolved by taking into account that the demonโ€™s memory holds bits of information that need to be erased to completely close the thermodynamic cycle and return to the initial conditions. The work that the demon extracted in the first step, see previous section, then has to be spent to erase the information acquired, with no net gain of work and in agreement with the second law.

While Landauerโ€™s principle was originally formulated for the erasure of one bit of classical information, it is straightforwardly extended to the erasure of a general mixed quantum state, ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ, which is transferred to the blank state |0โŸฉket0|0\rangle| 0 โŸฉ. The minimum required heat dissipation is then โŸจQdisminโŸฉ=kBTS(ฯ)delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘„dissubscript๐‘˜๐ต๐‘‡๐‘†๐œŒ\langle Q^{\min}_{\rm dis}\rangle=k_{B}\,T\,S(\rho)โŸจ italic_Q start_POSTSUPERSCRIPT roman_min end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T italic_S ( italic_ฯ ) following from the second law, Eq.ย (5). A recent analysis of Landauerโ€™s principle [49] uses a framework of thermal operations, cf. section 5, to obtain corrections to Landauerโ€™s bound when the effective size of the thermal bath is finite. They show that the dissipated heat is in general above Landauerโ€™s bound and only converges to it for infinite-sized reservoirs. Probabilistic erasure is considered in [50] and the tradeoff between the probability of erasure and minimal heat dissipation is demonstrated. In the simplest case the erasure protocol achieving the Landauer bound will require an idealised quasi-static process which would take infinitely long to implement. The time of erasure is investigated in [51] and it is shown that Landauerโ€™s limit is achievable in finite time when allowing exponentially suppressed erasure errors.

2.4 Erasure with quantum side information

The heat dissipation during erasure is non-trivial when the initial state of the system is a mixed state, ฯSsubscript๐œŒ๐‘†\rho_{S}italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S end_POSTSUBSCRIPT. In the quantum regime mixed states can always be seen as reduced states of global states, ฯSMsubscript๐œŒ๐‘†๐‘€\rho_{SM}italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT, of the system S๐‘†Sitalic_S and a memory M๐‘€Mitalic_M, with ฯS=trM[ฯSM]subscript๐œŒ๐‘†subscripttr๐‘€delimited-[]subscript๐œŒ๐‘†๐‘€\rho_{S}={\rm tr}_{M}[\rho_{SM}]italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S end_POSTSUBSCRIPT = roman_tr start_POSTSUBSCRIPT italic_M end_POSTSUBSCRIPT [ italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT ]. A groundbreaking paper [8] takes this insight seriously and sets up an erasure scenario where an observer can operate on both, the system and the memory. During the global process the systemโ€™s local state is erased, ฯSโ†ฆ|0โŸฉmaps-tosubscript๐œŒ๐‘†ket0\rho_{S}\mapsto|0\rangleitalic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S end_POSTSUBSCRIPT โ†ฆ | 0 โŸฉ, while the memoryโ€™s local state, ฯM=trS[ฯSM]subscript๐œŒ๐‘€subscripttr๐‘†delimited-[]subscript๐œŒ๐‘†๐‘€\rho_{M}={\rm tr}_{S}[\rho_{SM}]italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_M end_POSTSUBSCRIPT = roman_tr start_POSTSUBSCRIPT italic_S end_POSTSUBSCRIPT [ italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT ], is not altered. In other words, this global process is locally indistinguishable from the erasure considered in the previous section. However, contrary to the previous case, erasure with โ€œside-informationโ€ , i.e. using correlations of the memory with the system, can be achieved while extracting a maximum amount of work

โŸจWextmaxโŸฉ=โˆ’kBTS(S|M)ฯSM.delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šextsubscript๐‘˜๐ต๐‘‡๐‘†subscriptconditional๐‘†๐‘€subscript๐œŒ๐‘†๐‘€\displaystyle\langle W^{\max}_{\rm ext}\rangle=-k_{B}\,T\,{\color[rgb]{0,0,0}{S(S|M)_{\rho_{SM}}}}.โŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_max end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = - italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T italic_S ( italic_S | italic_M ) start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT . (11)

Here S(S|M)ฯSM๐‘†subscriptconditional๐‘†๐‘€subscript๐œŒ๐‘†๐‘€S(S|M)_{\rho_{SM}}italic_S ( italic_S | italic_M ) start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT is the conditional von Neumann entropy between the system and memory, S(S|M)ฯSM=S(ฯSM)โˆ’S(ฯM)๐‘†subscriptconditional๐‘†๐‘€subscript๐œŒ๐‘†๐‘€๐‘†subscript๐œŒ๐‘†๐‘€๐‘†subscript๐œŒ๐‘€S(S|M)_{\rho_{SM}}=S(\rho_{SM})-S(\rho_{M})italic_S ( italic_S | italic_M ) start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT = italic_S ( italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_S italic_M end_POSTSUBSCRIPT ) - italic_S ( italic_ฯ start_POSTSUBSCRIPT italic_M end_POSTSUBSCRIPT ). Crucially, the conditional entropy can be negative for some quantum correlated states (a subset of the set of entangled states) thus giving a positive extractable work. This result contrasts strongly with Landauerโ€™s principle valid for both classical and quantum states when no side-information is available. The possibility to extract work during erasure is a purely quantum feature, that relies on accessing the side-information [8]. I.e. to practically obtain positive work requires knowledge of and access to an initial entangled state of the system and the memory, and the implementation of a carefully controlled process on the degrees of freedom of both parties. The entanglement between system and memory will be destroyed in the process and can be seen as โ€œfuelโ€ from which work is extracted.

2.5 Work from correlations

The thermodynamic work and heat associated with creating or destroying (quantum) correlations has been studied intensely, e.g. [52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59], for a variety of settings, including unitary and non-unitary processes. For example, the thermodynamic efficiency of an engine operating on pairs of correlated atoms can be quantified in terms of quantum discord and it was shown to exceed the classical efficiency value [54]. In [60] the minimal heat dissipation for coupling a harmonic oscillator that starts initially in local thermal equilibrium, and ends up correlated with a bath of harmonic oscillators in a global thermal equilibrium state, is determined and it was shown that this heat contribution resolves a previously reported second law violation.

Thermodynamic aspects of creating correlations are also studied in [59] where the minimum work cost is established for unitarily evolving an initial, locally thermal, state of N๐‘Nitalic_N systems to a global correlated state. A maximum temperature is derived at which entanglement can still be created, along with the minimal associated energy cost. In turn, when wanting to extract work from many-body states that are initially globally correlated, while locally appearing thermal, the maximum extractable work under global unitary evolutions is discussed in [58] for initial entangled and separable states, and those diagonal in the energy basis. This contrasts with the non-unitary process of erasure with side-information, discussed in subsection 2.4.

2.6 Work from coherences

While erasure with side-information discussed in subsection 2.4 and the results in subsection 2.5 illustrate the quantum thermodynamic aspect of correlations, a second quantum thermodynamic feature arises due to the presence of coherences. A recent paper [61] identifies projection processes as a route to analyse the thermodynamic role of coherences. Projection processes map an initial state, ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ, which has coherences in a particular basis of interest, {ฮ k}ksubscriptsubscriptฮ ๐‘˜๐‘˜\{\Pi_{k}\}_{k}{ roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT } start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT with k=1,2,3,โ€ฆ๐‘˜123โ€ฆk=1,2,3,...italic_k = 1 , 2 , 3 , โ€ฆ, to a state in which these coherences are removed, i.e. ฯโ†ฆฮท:=โˆ‘kฮ kฯฮ kmaps-to๐œŒ๐œ‚assignsubscript๐‘˜subscriptฮ ๐‘˜๐œŒsubscriptฮ ๐‘˜\rho\mapsto\eta:=\sum_{k}\Pi_{k}\,\rho\,\Pi_{k}italic_ฯ โ†ฆ italic_ฮท := โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT. These processes can be interpreted as unselective measurements of an observable with eigenbasis {ฮ k}ksubscriptsubscriptฮ ๐‘˜๐‘˜\{\Pi_{k}\}_{k}{ roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT } start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT, a measurement in which not the individual measurement outcomes are recorded but only the statistics of the outcomes is known. Just like in the case of Landauerโ€™s erasure map, the state transfer achieved by the new mathematical map can be implemented in various physical ways. Different physical implementations of the same map will have different work and heat contributions. It was shown that there exists a physical protocol to implement the projection process such that a non-trivial average work can be extracted from the initial stateโ€™s coherences. For the example that the basis, {ฮ k}ksubscriptsubscriptฮ ๐‘˜๐‘˜\{\Pi_{k}\}_{k}{ roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT } start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT, is the energy eigenbasis of a Hamiltonian H=โˆ‘kEkฮ k๐ปsubscript๐‘˜subscript๐ธ๐‘˜subscriptฮ ๐‘˜H=\sum_{k}E_{k}\,\Pi_{k}italic_H = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT roman_ฮ  start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT with eigenenergies Eksubscript๐ธ๐‘˜E_{k}italic_E start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT the maximum amount of average work that can be extracted in a projection process is

โŸจWextmaxโŸฉ=kBT(S(ฮท)โˆ’S(ฯ))โ‰ฅ0.delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šextsubscript๐‘˜๐ต๐‘‡๐‘†๐œ‚๐‘†๐œŒ0\displaystyle\langle W^{\max}_{\rm ext}\rangle=k_{B}\,T\,(S(\eta)-S(\rho))\geq 0.โŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_max end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T ( italic_S ( italic_ฮท ) - italic_S ( italic_ฯ ) ) โ‰ฅ 0 . (12)

Importantly S(ฮท)๐‘†๐œ‚S(\eta)italic_S ( italic_ฮท ) is larger than S(ฯ)๐‘†๐œŒS(\rho)italic_S ( italic_ฯ ) if and only if the state ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ had coherences with respect to the energy eigenbasis, while the entropy does not change under projection processes for classical states. Thus the extracted work here is due to the quantum coherences in the initial state, contrasting with the work gained from quantum correlations discussed in subsections 2.4 and 2.5. We note that โ€œdecoheringโ€ a state ฯ๐œŒ\rhoitalic_ฯ is a physical implementation of the same state transfer, ฯโ†ฆฮทmaps-to๐œŒ๐œ‚\rho\mapsto\etaitalic_ฯ โ†ฆ italic_ฮท, during which coherences are washed out by the environment in an uncontrolled way and no work is extracted. This is a suboptimal process - to achieve the maximum work and optimal implementation needs to be realised which requires a carefully controlled protocol of interacting the system with heat and work sources [61]. It is worth noting that in contrast to Maxwellโ€™s demon whose work extraction is based on the knowledge of โ€œmicrostatesโ€ and appears to violate the second law when information erasure is not considered, gaining work from coherences is in accordance with the second law. Once the projection process is completed the final state has lost its coherence, i.e. here the coherences have been used as โ€œfuelโ€ to extract work.

3 Classical and Quantum Non-Equilibrium Statistical Physics

In this section the statistical physics approach is outlined that rests on the definition of fluctuating heat and work from which it derives the ensemble quantities of average heat and average work discussed in section 2. Fluctuation theorems and experiments are first described in the classical regime before they are extended to the quantum regime.

3.1 Definitions of classical fluctuating work and heat

In classical statistical physics a single particle is assigned a point, x=(q,p)๐‘ฅ๐‘ž๐‘x=(q,p)italic_x = ( italic_q , italic_p ), in phase space while an ensemble of particles is described with a probability density function, P(x)๐‘ƒ๐‘ฅP(x)italic_P ( italic_x ), in phase space. The Hamiltonian of the particle is denoted as H(x,ฮป)๐ป๐‘ฅ๐œ†H(x,\lambda)italic_H ( italic_x , italic_ฮป ) where x๐‘ฅxitalic_x is the phase space point of the particle for which the energy is evaluated and ฮป๐œ†\lambdaitalic_ฮป is an externally controlled force parameter that can change in time. For example, a harmonic oscillator Hamiltonian H(x,ฮป)=p22m+mฮป2q22๐ป๐‘ฅ๐œ†superscript๐‘22๐‘š๐‘šsuperscript๐œ†2superscript๐‘ž22H(x,\lambda)={p^{2}\over 2m}+{m\lambda^{2}q^{2}\over 2}italic_H ( italic_x , italic_ฮป ) = divide start_ARG italic_p start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 2 italic_m end_ARG + divide start_ARG italic_m italic_ฮป start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_q start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG 2 end_ARG can become time-dependent through a protocol according to which the frequency, ฮป๐œ†\lambdaitalic_ฮป, of the potential is varied in time, ฮป(t)๐œ†๐‘ก\lambda(t)italic_ฮป ( italic_t ). This particular example will be discussed further in section 6 on quantum thermal machines.

Each particleโ€™s state will evolve due to externally applied forces and due to the interaction with its environment resulting in a trajectory xt=(qt,pt)subscript๐‘ฅ๐‘กsubscript๐‘ž๐‘กsubscript๐‘๐‘กx_{t}=(q_{t},p_{t})italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT = ( italic_q start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_p start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) in phase space, see Fig.ย 2. The fluctuating work (done on the system) and the fluctuating heat (absorbed by the system) for a single trajectory xtsubscript๐‘ฅ๐‘กx_{t}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT followed by a particle in the time window [0,ฯ„]0๐œ[0,\tau][ 0 , italic_ฯ„ ] are defined, analogously to (2), as the energy change due to the externally controlled force parameter and the response of the systemโ€™s state,

Wฯ„,xt:=โˆซ0ฯ„โˆ‚H(xt,ฮป(t))โˆ‚ฮป(t)ฮปห™(t)dtandQฯ„,xt:=โˆซ0ฯ„โˆ‚H(xt,ฮป(t))โˆ‚xtxห™tdt.formulae-sequenceassignsubscript๐‘Š๐œsubscript๐‘ฅ๐‘กsuperscriptsubscript0๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘ก๐œ†๐‘กห™๐œ†๐‘กd๐‘กandassignsubscript๐‘„๐œsubscript๐‘ฅ๐‘กsuperscriptsubscript0๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘กsubscript๐‘ฅ๐‘กsubscriptห™๐‘ฅ๐‘กd๐‘ก\displaystyle W_{\tau,x_{t}}:=\int_{0}^{\tau}{{\partial}H(x_{t},\lambda(t))\over{\partial}\lambda(t)}\,\dot{\lambda}(t)\,{\textrm{d}}t\quad\mbox{and}\quad Q_{\tau,x_{t}}:=\int_{0}^{\tau}{{\partial}H(x_{t},\lambda(t))\over{\partial}x_{t}}\,\dot{x}_{t}\,{\textrm{d}}t.italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT := โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG โˆ‚ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_ฮป ( italic_t ) end_ARG overห™ start_ARG italic_ฮป end_ARG ( italic_t ) d italic_t and italic_Q start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT := โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG โˆ‚ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_ARG overห™ start_ARG italic_x end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT d italic_t . (13)

These are stochastic variables that depend on the particleโ€™s trajectory xtsubscript๐‘ฅ๐‘กx_{t}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT in phase space. Together they give the energy change of the system, cf. (3), along the trajectory

Wฯ„,xt+Qฯ„,xt=H(xฯ„,ฮป(ฯ„))โˆ’H(x0,ฮป(0)).subscript๐‘Š๐œsubscript๐‘ฅ๐‘กsubscript๐‘„๐œsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐ปsubscript๐‘ฅ๐œ๐œ†๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0\displaystyle W_{\tau,x_{t}}+Q_{\tau,x_{t}}=H(x_{\tau},\lambda({\tau}))-H(x_{0},\lambda(0)).italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT + italic_Q start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT = italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) - italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) . (14)

For a closed system one has

Qฯ„,xtclosedsubscriptsuperscript๐‘„closed๐œsubscript๐‘ฅ๐‘ก\displaystyle Q^{\rm closed}_{\tau,x_{t}}italic_Q start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== โˆซ0ฯ„(โˆ‚H(xt,ฮป(t))โˆ‚qtqห™t+โˆ‚H(xt,ฮป(t))โˆ‚ptpห™t)dt=โˆซ0ฯ„(โˆ’pห™tqห™t+qห™tpห™t)dt=0,superscriptsubscript0๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘กsubscript๐‘ž๐‘กsubscriptห™๐‘ž๐‘ก๐ปsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘กsubscript๐‘๐‘กsubscriptห™๐‘๐‘กd๐‘กsuperscriptsubscript0๐œsubscriptห™๐‘๐‘กsubscriptห™๐‘ž๐‘กsubscriptห™๐‘ž๐‘กsubscriptห™๐‘๐‘กd๐‘ก0\displaystyle\int_{0}^{\tau}\left({{\partial}H(x_{t},\lambda(t))\over{\partial}q_{t}}\,\dot{q}_{t}+{{\partial}H(x_{t},\lambda(t))\over{\partial}p_{t}}\,\dot{p}_{t}\right){\textrm{d}}t=\int_{0}^{\tau}\left(-\dot{p}_{t}\dot{q}_{t}+\dot{q}_{t}\dot{p}_{t}\right){\textrm{d}}t=0,โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT ( divide start_ARG โˆ‚ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_q start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_ARG overห™ start_ARG italic_q end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT + divide start_ARG โˆ‚ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_p start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_ARG overห™ start_ARG italic_p end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) d italic_t = โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT ( - overห™ start_ARG italic_p end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT overห™ start_ARG italic_q end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT + overห™ start_ARG italic_q end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT overห™ start_ARG italic_p end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) d italic_t = 0 ,
Wฯ„,xtclosedsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œsubscript๐‘ฅ๐‘ก\displaystyle W^{\rm closed}_{\tau,x_{t}}italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== H(xฯ„,ฮป(ฯ„))โˆ’H(x0,ฮป(0)),๐ปsubscript๐‘ฅ๐œ๐œ†๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0\displaystyle H(x_{\tau},\lambda({\tau}))-H(x_{0},\lambda(0)),italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) - italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) , (15)

since the (Hamiltonian) equations of motion, โˆ‚Hโˆ‚q=โˆ’pห™๐ป๐‘žห™๐‘{{\partial}H\over{\partial}q}=-\dot{p}divide start_ARG โˆ‚ italic_H end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_q end_ARG = - overห™ start_ARG italic_p end_ARG and โˆ‚Hโˆ‚p=qห™๐ป๐‘ห™๐‘ž{{\partial}H\over{\partial}p}=\dot{q}divide start_ARG โˆ‚ italic_H end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_p end_ARG = overห™ start_ARG italic_q end_ARG, apply to closed systems. This means that a closed system has no heat exchange (a tautological statement) and that the change of the systemโ€™s energy during the protocol is identified entirely with work for each single trajectory.

Refer to caption
Figure 2: Phase space spanned by position and momentum coordinates, x=(q,p)๐‘ฅ๐‘ž๐‘x=(q,p)italic_x = ( italic_q , italic_p ). A single trajectory, xtsubscript๐‘ฅ๐‘กx_{t}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT, starts at phase space point x0subscript๐‘ฅ0x_{0}italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT and evolves in time t๐‘กtitalic_t to a final phase space point xฯ„subscript๐‘ฅ๐œx_{\tau}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT. This single trajectory has an associated fluctuating work Wฯ„,xtsubscript๐‘Š๐œsubscript๐‘ฅ๐‘กW_{\tau,x_{t}}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT. In general, an ensemble of initial phase space points described by an initial probability density functions, P0(x0)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0P_{0}(x_{0})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ), evolves to some final probability density function Pฯ„(xฯ„)subscript๐‘ƒ๐œsubscript๐‘ฅ๐œP_{\tau}(x_{\tau})italic_P start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ). The ensemble of trajectories has an associated average work โŸจWฯ„โŸฉdelimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘Š๐œ\langle W_{\tau}\rangleโŸจ italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ. For closed dynamics the final probability distribution P0(xฯ„)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ๐œP_{0}(x_{\tau})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ) (dashed line) has the same functional dependence as the initial probability distribution P0(x0)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0P_{0}(x_{0})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) just evaluated at the final phase space point xฯ„subscript๐‘ฅ๐œx_{\tau}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT.

The average work of the system refers to repeating the same experiment many times each time preparing the same initial system state, bringing the system in contact with the same kind of environment and applying the same protocol. The average work is mathematically obtained as the integral over all trajectories, {xt}subscript๐‘ฅ๐‘ก\{x_{t}\}{ italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT }, explored by the system, โŸจWฯ„โŸฉ:=โˆซPt(xt)Wฯ„,xtd๐’Ÿ(xt)assigndelimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘Š๐œsubscript๐‘ƒ๐‘กsubscript๐‘ฅ๐‘กsubscript๐‘Š๐œsubscript๐‘ฅ๐‘กd๐’Ÿsubscript๐‘ฅ๐‘ก\langle W_{\tau}\rangle:=\int P_{t}(x_{t})\,W_{\tau,x_{t}}\,{\color[rgb]{0,0,0}{{\textrm{d}}{\cal D}}}(x_{t})โŸจ italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ := โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT d caligraphic_D ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ), where Pt(xt)subscript๐‘ƒ๐‘กsubscript๐‘ฅ๐‘กP_{t}(x_{t})italic_P start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) is the probability density of a trajectory xtsubscript๐‘ฅ๐‘กx_{t}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT and d๐’Ÿ(xt)d๐’Ÿsubscript๐‘ฅ๐‘ก{\color[rgb]{0,0,0}{{\textrm{d}}{\cal D}}}(x_{t})d caligraphic_D ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) the phase space integral over all trajectories [6]. For a closed system the trajectories are fully determined by their initial phase space point alone: each trajectory starting with x0subscript๐‘ฅ0x_{0}italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT evolves deterministically to xฯ„subscript๐‘ฅ๐œx_{\tau}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT at time ฯ„๐œ\tauitalic_ฯ„. Thus the probability of the trajectory is given by the initial probability P0(x0)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0P_{0}(x_{0})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) of starting in phase space point x0subscript๐‘ฅ0x_{0}italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT, d๐’Ÿ(xt)โ†’dx0โ†’d๐’Ÿsubscript๐‘ฅ๐‘กdsubscript๐‘ฅ0{\textrm{d}}{\cal D}(x_{t})\to{\textrm{d}}x_{0}d caligraphic_D ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) โ†’ d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT, and the Jacobian determinant is dx0dxฯ„=1dsubscript๐‘ฅ0dsubscript๐‘ฅ๐œ1{{\textrm{d}}x_{0}\over{\textrm{d}}x_{\tau}}=1divide start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_ARG = 1. Combining with Eqs.ย (13), (14) and (3.1), one obtains

โŸจWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle W^{\rm closed}_{\tau}\rangleโŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== โˆซP0(x0)(H(xฯ„(x0),ฮป(ฯ„))โˆ’H(x0,ฮป(0)))dx0,subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0๐ปsubscript๐‘ฅ๐œsubscript๐‘ฅ0๐œ†๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0dsubscript๐‘ฅ0\displaystyle\int P_{0}(x_{0})\,\left(H(x_{\tau}(x_{0}),\lambda(\tau))-H(x_{0},\lambda(0))\right)\,{\textrm{d}}x_{0},โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) ( italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) - italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) ) d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ,
=\displaystyle== โˆซP0(xฯ„)H(xฯ„,ฮป(ฯ„))|dx0dxฯ„|dxฯ„โˆ’โˆซP0(x0)H(x0,ฮป(0))dx0,subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ๐œ๐œ†๐œdsubscript๐‘ฅ0dsubscript๐‘ฅ๐œdsubscript๐‘ฅ๐œsubscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0dsubscript๐‘ฅ0\displaystyle\int P_{0}(x_{\tau})\,H(x_{\tau},\lambda(\tau))\,\left|{{\textrm{d}}x_{0}\over{\textrm{d}}x_{\tau}}\right|\,{\textrm{d}}x_{\tau}-\int P_{0}(x_{0})\,H(x_{0},\lambda(0))\,{\textrm{d}}x_{0},โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ) italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) | divide start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_ARG | d italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT - โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ,
=\displaystyle== Uฯ„โˆ’U0,subscript๐‘ˆ๐œsubscript๐‘ˆ0\displaystyle U_{\tau}-U_{0},italic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT - italic_U start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ,

i.e. the average work for a closed process is just the difference of the average energies. Because the evolution is closed the distribution in phase space moves but keeps its volume, cf. Fig.ย 2; which is known as Liouvilleโ€™s theorem. The final probability distribution, P0(xฯ„)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ๐œP_{0}(x_{\tau})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ), has indeed the same functional form as the initial probability distribution, P0(x0)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0P_{0}(x_{0})italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ), just applied to the final trajectory points xฯ„subscript๐‘ฅ๐œx_{\tau}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT. I.e. the probability of finding xฯ„subscript๐‘ฅ๐œx_{\tau}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT at the end is exactly the same as the probability of finding x0subscript๐‘ฅ0x_{0}italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT initially. In contrast, the probability distribution would change in time in open dynamics due to the systemโ€™s non-deterministic interaction with the environment. In (3.1) the initial average energy of the system is defined as U0=โˆซP0(x)H(x,ฮป(0))dxsubscript๐‘ˆ0subscript๐‘ƒ0๐‘ฅ๐ป๐‘ฅ๐œ†0d๐‘ฅU_{0}=\int P_{0}(x)\,H(x,\lambda(0))\,{\textrm{d}}xitalic_U start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x ) italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( 0 ) ) d italic_x and similarly Uฯ„subscript๐‘ˆ๐œU_{\tau}italic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT is the average energy at time ฯ„๐œ\tauitalic_ฯ„.

In statistical physics experiments the average work is often established by measuring the fluctuating work Wjsubscript๐‘Š๐‘—W_{j}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT for a trajectory observed in a particular run j๐‘—jitalic_j of the experiment, repeating the experiment N๐‘Nitalic_N times, and taking the arithmetic mean of the results. In the limit Nโ†’โˆžโ†’๐‘N\to\inftyitalic_N โ†’ โˆž this is equivalent to constructing (from a histogram of the outcomes Wjsubscript๐‘Š๐‘—W_{j}italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT) the probability density distribution for the work, P(W)๐‘ƒ๐‘ŠP(W)italic_P ( italic_W ), and then averaging with this function to obtain the average work

โŸจWฯ„โŸฉ=limNโ†’โˆž1Nโˆ‘j=1NWj=โˆซP(W)WdW.delimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘Š๐œsubscriptโ†’๐‘1๐‘superscriptsubscript๐‘—1๐‘subscript๐‘Š๐‘—๐‘ƒ๐‘Š๐‘Šd๐‘Š\displaystyle\langle W_{\tau}\rangle=\lim_{N\to\infty}{1\over N}\sum_{j=1}^{N}W_{j}=\int P(W)\,W\,{\textrm{d}}W.โŸจ italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = roman_lim start_POSTSUBSCRIPT italic_N โ†’ โˆž end_POSTSUBSCRIPT divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_N end_ARG โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_j = 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_N end_POSTSUPERSCRIPT italic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_j end_POSTSUBSCRIPT = โˆซ italic_P ( italic_W ) italic_W d italic_W . (17)

3.2 Classical fluctuation relations

A central recent breakthrough in classical statistical mechanics is the extension of the second law of thermodynamics, an inequality, to equalities valid for large classes of non-equilibrium processes. Detailed fluctuation relations show that the probability densities of stochastically fluctuating quantities for a non-equilibrium process, such as entropy, work and heat, are linked to equilibrium properties and corresponding quantities for the time-reversed process [62, 4, 63]. By integrating over the probability densities one obtains integral fluctuation relations, such as Jarzynskiโ€™s work relation [3].

An important detailed fluctuation relation is Crooks relation for a system in contact with a bath at inverse temperature ฮฒ=1/(kBT)๐›ฝ1subscript๐‘˜๐ต๐‘‡\beta=1/(k_{B}T)italic_ฮฒ = 1 / ( italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T ) for which detailed balanced is valid [4]. The relation links the work distribution PF(W)superscript๐‘ƒ๐น๐‘ŠP^{F}(W)italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_F end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_W ) associated with a forward protocol changing the force parameter ฮป(0)โ†’ฮป(ฯ„)โ†’๐œ†0๐œ†๐œ\lambda(0)\to\lambda(\tau)italic_ฮป ( 0 ) โ†’ italic_ฮป ( italic_ฯ„ ), to the work distribution PB(โˆ’W)superscript๐‘ƒ๐ต๐‘ŠP^{B}(-W)italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_B end_POSTSUPERSCRIPT ( - italic_W ) associated with the time-reversed backwards protocol where ฮป(ฯ„)โ†’ฮป(0)โ†’๐œ†๐œ๐œ†0\lambda(\tau)\to\lambda(0)italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) โ†’ italic_ฮป ( 0 ),

PF(W)=PB(โˆ’W)eฮฒ(Wโˆ’ฮ”F).superscript๐‘ƒ๐น๐‘Šsuperscript๐‘ƒ๐ต๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\displaystyle P^{F}(W)=P^{B}(-W)\,e^{\beta(W-\Delta F)}.italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_F end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_W ) = italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_B end_POSTSUPERSCRIPT ( - italic_W ) italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT . (18)

Here the forward and backward protocol each start with an initial distribution that is thermal at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ for the respective values of the force parameter. The free energy difference ฮ”F=F(ฯ„)โˆ’F(0)ฮ”๐นsuperscript๐น๐œsuperscript๐น0\Delta F=F^{(\tau)}-F^{(0)}roman_ฮ” italic_F = italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT - italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT refers to the two thermal distributions with respect to the final, H(x,ฮป(ฯ„))๐ป๐‘ฅ๐œ†๐œH(x,\lambda(\tau))italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ), and initial, H(x,ฮป(0))๐ป๐‘ฅ๐œ†0H(x,\lambda(0))italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( 0 ) ), Hamiltonian in the forward protocol at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ. Here the free energies, defined in (6), can be expressed as F(0)=โˆ’1ฮฒlnโกZ(0)superscript๐น01๐›ฝsuperscript๐‘0F^{(0)}=-{1\over\beta}\ln Z^{(0)}italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT = - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_ฮฒ end_ARG roman_ln italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT at time 0 and similarly at time ฯ„๐œ\tauitalic_ฯ„ with classical partition functions Z(0):=โˆซeโˆ’ฮฒH(x,ฮป(0))dxassignsuperscript๐‘0superscript๐‘’๐›ฝ๐ป๐‘ฅ๐œ†0d๐‘ฅZ^{(0)}:=\int e^{-\beta H(x,\lambda(0))}\,{\textrm{d}}xitalic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT := โˆซ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( 0 ) ) end_POSTSUPERSCRIPT d italic_x and similarly Z(ฯ„)superscript๐‘๐œZ^{(\tau)}italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT. Rearranging and integrating over dWd๐‘Š{\textrm{d}}Wd italic_W on both sides results in a well-known integral fluctuation relation, the Jarzynski equality [3],

โŸจeโˆ’ฮฒWโŸฉ=โˆซPF(W)eโˆ’ฮฒWdW=eโˆ’ฮฒฮ”F.delimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šsuperscript๐‘ƒ๐น๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šd๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝฮ”๐น\displaystyle\langle e^{-\beta W}\rangle=\int P^{F}(W)\,e^{-\beta W}\,{\textrm{d}}W=e^{-\beta\Delta F}.โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ = โˆซ italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_F end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_W ) italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W end_POSTSUPERSCRIPT d italic_W = italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ roman_ฮ” italic_F end_POSTSUPERSCRIPT . (19)

Pre-dating Crooks relation, Jarzynski proved his equality [3] by considering a closed system that starts with a thermal distribution, P0(x0)=eโˆ’ฮฒH(x0,ฮป(0))Z(0)subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0superscript๐‘’๐›ฝ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0superscript๐‘0P_{0}(x_{0})={e^{-\beta H(x_{0},\lambda(0))}\over Z^{(0)}}italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) = divide start_ARG italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG, for a given Hamiltonian H(x,ฮป(0))๐ป๐‘ฅ๐œ†0H(x,\lambda(0))italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( 0 ) ) at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ. The Hamiltonian is externally modified through its force parameter ฮป๐œ†\lambdaitalic_ฮป which drives the system out of equilibrium and into evolution according to Hamiltonian dynamics in a time-interval [0,ฯ„]0๐œ[0,\tau][ 0 , italic_ฯ„ ]. Such experiments can be realised, e.g. with colloidal particles see subsection 3.4, where the experiment is repeated many times, each time implementing the same force protocol. Averages can then be calculated over many trajectories each starting from an initial phase space point that was sampled from an initial thermal distribution. The average exponentiated work done on the system is then obtained similarly to (3.1) and one obtains

โŸจeโˆ’ฮฒWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle e^{-\beta W^{\rm closed}_{\tau}}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== โˆซP0(x0)eโˆ’ฮฒWฯ„,xฯ„closeddx0=โˆซeโˆ’ฮฒH(x0,ฮป(0))Z(0)eโˆ’ฮฒ(H(xฯ„,ฮป(ฯ„))โˆ’H(x0,ฮป(0)))dx0,subscript๐‘ƒ0subscript๐‘ฅ0superscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œsubscript๐‘ฅ๐œdsubscript๐‘ฅ0superscript๐‘’๐›ฝ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0superscript๐‘0superscript๐‘’๐›ฝ๐ปsubscript๐‘ฅ๐œ๐œ†๐œ๐ปsubscript๐‘ฅ0๐œ†0dsubscript๐‘ฅ0\displaystyle\int P_{0}(x_{0})\,e^{-\beta W^{\rm closed}_{\tau,x_{\tau}}}\,{\textrm{d}}x_{0}=\int{e^{-\beta H(x_{0},\lambda(0))}\over Z^{(0)}}\,e^{-\beta(H(x_{\tau},\lambda(\tau))-H(x_{0},\lambda(0)))}\,{\textrm{d}}x_{0},โˆซ italic_P start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT ) italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ , italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT = โˆซ divide start_ARG italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) - italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( 0 ) ) ) end_POSTSUPERSCRIPT d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT , (20)
=\displaystyle== 1Z(0)โˆซeโˆ’ฮฒH(xฯ„,ฮป(ฯ„))|dx0dxฯ„|dxฯ„=Z(ฯ„)Z(0)=eโˆ’ฮฒฮ”F.1superscript๐‘0superscript๐‘’๐›ฝ๐ปsubscript๐‘ฅ๐œ๐œ†๐œdsubscript๐‘ฅ0dsubscript๐‘ฅ๐œdsubscript๐‘ฅ๐œsuperscript๐‘๐œsuperscript๐‘0superscript๐‘’๐›ฝฮ”๐น\displaystyle{1\over Z^{(0)}}\,\int e^{-\beta H(x_{\tau},\lambda(\tau))}\,\left|{{\textrm{d}}x_{0}\over{\textrm{d}}x_{\tau}}\right|\,{\textrm{d}}x_{\tau}={Z^{(\tau)}\over Z^{(0)}}=e^{-\beta\Delta F}.divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG โˆซ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_ฯ„ ) ) end_POSTSUPERSCRIPT | divide start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG d italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_ARG | d italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG = italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ roman_ฮ” italic_F end_POSTSUPERSCRIPT .

The beauty of this equality is that for all closed but arbitrarily strongly non-equilibrium processes the average exponentiated work is determined entirely by equilibrium parameters contained in ฮ”Fฮ”๐น\Delta Froman_ฮ” italic_F. As Jarzynski showed the equality can also be generalised to open systems [64]. By applying Jensenโ€™s inequality โŸจeโˆ’ฮฒWโŸฉโ‰ฅeโˆ’ฮฒโŸจWโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝdelimited-โŸจโŸฉ๐‘Š\langle e^{-\beta W}\rangle\geq e^{-\beta\langle W\rangle}โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ โ‰ฅ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ โŸจ italic_W โŸฉ end_POSTSUPERSCRIPT, the Jarzynski equality turns into the standard second law of thermodynamics, cf. Eq.ย (7),

โŸจWโŸฉโ‰ฅฮ”F.delimited-โŸจโŸฉ๐‘Šฮ”๐น\displaystyle\langle W\rangle\geq\Delta F.โŸจ italic_W โŸฉ โ‰ฅ roman_ฮ” italic_F . (21)

Thus Jarzynskiโ€™s relation strengthens the second law by including all moments of the non-equilibrium work resulting in an equality from which the inequality follows for the first moment.

Fluctuation theorems have been measured, for example, for a defect centre in diamond [65], for a torsion pendulum [66], and in an electronic system [67]. They have also been used to infer, from the measurable work in non-equilibrium pulling experiments, the desired equilibrium free-energy surface of bio-molecules [68, 69], which is not directly measurable otherwise.

3.3 Fluctuation relations with feedback

It is interesting to see how Maxwell demonโ€™s feedback process discussed in subsection 2.2 can be captured in a generalised Jarzynski equation [6]. Again one assumes that the system undergoes closed dynamics with a time-dependent Hamiltonian, however, now the force parameter in the Hamiltonian is changed according to a protocol that depends on the phase space point the system is found in. For example, for the two choices of a particle being in the left box or the right box, see Fig.ย 3, the initial Hamiltonian H(x,ฮป(0))๐ป๐‘ฅ๐œ†0H(x,\lambda(0))italic_H ( italic_x , italic_ฮป ( 0 ) ) will be changed to either H(x,ฮป1(ฯ„))๐ป๐‘ฅsubscript๐œ†1๐œH(x,\lambda_{1}(\tau))italic_H ( italic_x , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ) for the particle in the left box or H(x,ฮป2(ฯ„))๐ป๐‘ฅsubscript๐œ†2๐œH(x,\lambda_{2}(\tau))italic_H ( italic_x , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ) for the particle in the right box. Calculating the average exponentiated work for this situation, see Eq.ย (20), one now notices that the integration over trajectories includes the two different evolutions, driven by one of the two Hamiltonians. The free energy difference, ฮ”Fฮ”๐น\Delta Froman_ฮ” italic_F, previously corresponding to the Hamiltonian change, see Eq.ย (20), is now itself a fluctuating function. Either it is ฮ”F=F(1)โˆ’F(0)ฮ”๐นsuperscript๐น1superscript๐น0\Delta F=F^{(1)}-F^{(0)}roman_ฮ” italic_F = italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 1 ) end_POSTSUPERSCRIPT - italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT or it is ฮ”F=F(2)โˆ’F(0)ฮ”๐นsuperscript๐น2superscript๐น0\Delta F=F^{(2)}-F^{(0)}roman_ฮ” italic_F = italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 2 ) end_POSTSUPERSCRIPT - italic_F start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT depending on the measurement outcome in each particular run. As a result the corresponding work fluctuation relation can be written as

โŸจeโˆ’ฮฒ(Wโˆ’ฮ”F)โŸฉ=ฮณ,delimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น๐›พ\displaystyle\langle e^{-\beta(W-\Delta F)}\rangle=\gamma,โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ = italic_ฮณ , (22)

where the average โŸจโ‹…โŸฉdelimited-โŸจโŸฉโ‹…\langle\cdot\rangleโŸจ โ‹… โŸฉ includes an average over the two different protocols. Here ฮณโ‰ฅ0๐›พ0\gamma\geq 0italic_ฮณ โ‰ฅ 0 characterises the feedback efficacy, which is related to the reversibility of the non-equilibrium process. When H(x,ฮป1(ฯ„))=H(x,ฮป2(ฯ„))๐ป๐‘ฅsubscript๐œ†1๐œ๐ป๐‘ฅsubscript๐œ†2๐œH(x,\lambda_{1}(\tau))=H(x,\lambda_{2}(\tau))italic_H ( italic_x , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ) = italic_H ( italic_x , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ), i.e. no feedback is actually implemented, then ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ becomes unity and the Jarzynski equality is recovered. The maximum value of ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ is determined by the number of different protocol options, e.g. for the two feedback choices discussed above one has ฮณmax=2superscript๐›พ2\gamma^{\max}=2italic_ฮณ start_POSTSUPERSCRIPT roman_max end_POSTSUPERSCRIPT = 2.

Apart from measuring โŸจeโˆ’ฮฒ(Wโˆ’ฮ”F)โŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\langle e^{-\beta(W-\Delta F)}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ by performing the feedback protocol many times and recording the work done on the system, ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ can also be measured experimentally, see section 3.4. To do so the system is initially prepared in a thermal state for one of the final Hamiltonians, say H(y,ฮป1(ฯ„))๐ป๐‘ฆsubscript๐œ†1๐œH(y,\lambda_{1}(\tau))italic_H ( italic_y , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ), at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ. The force parameter ฮป1(t)subscript๐œ†1๐‘ก\lambda_{1}(t)italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_t ) in the Hamiltonian is now changed backwards, ฮป1(ฯ„)โ†’ฮป(0)โ†’subscript๐œ†1๐œ๐œ†0\lambda_{1}(\tau)\to\lambda(0)italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) โ†’ italic_ฮป ( 0 )) without any feeback. The particleโ€™s final phase space point yฯ„subscript๐‘ฆ๐œy_{\tau}italic_y start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT is recorded. The probability P(1)(yฯ„)superscript๐‘ƒ1subscript๐‘ฆ๐œP^{(1)}(y_{\tau})italic_P start_POSTSUPERSCRIPT ( 1 ) end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_y start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ) is established that the particle ended in the phase space volume that corresponds to the choice of H(y,ฮป1(ฯ„))๐ป๐‘ฆsubscript๐œ†1๐œH(y,\lambda_{1}(\tau))italic_H ( italic_y , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ) in the forward protocol, in this example in the left box. The same is repeated for the other final Hamiltonians, i.e. H(y,ฮป2(ฯ„))๐ป๐‘ฆsubscript๐œ†2๐œH(y,\lambda_{2}(\tau))italic_H ( italic_y , italic_ฮป start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT ( italic_ฯ„ ) ). The efficacy is now the added probability for each of the protocols, ฮณ=โˆ‘kP(k)(yฯ„)๐›พsubscript๐‘˜superscript๐‘ƒ๐‘˜subscript๐‘ฆ๐œ\gamma=\sum_{k}P^{(k)}(y_{\tau})italic_ฮณ = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_k end_POSTSUBSCRIPT italic_P start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_k ) end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_y start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT ).

Applying Jensenโ€™s inequality to Eq.ย (22) one now obtains โŸจWโŸฉโ‰ฅโŸจฮ”FโŸฉโˆ’1ฮฒlnโกฮณdelimited-โŸจโŸฉ๐‘Šdelimited-โŸจโŸฉฮ”๐น1๐›ฝ๐›พ\langle W\rangle\geq\langle\Delta F\rangle-{1\over\beta}\ln\gammaโŸจ italic_W โŸฉ โ‰ฅ โŸจ roman_ฮ” italic_F โŸฉ - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_ฮฒ end_ARG roman_ln italic_ฮณ, which when assuming that a cycle has been performed, โŸจฮ”FโŸฉ=0delimited-โŸจโŸฉฮ”๐น0\langle\Delta F\rangle=0โŸจ roman_ฮ” italic_F โŸฉ = 0, the maximal value of ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ for two feedback options has been reached, ฮณ=2๐›พ2\gamma=2italic_ฮณ = 2, and the inequality is saturated, becomes

โŸจWextdemonโŸฉ=โˆ’โŸจWโŸฉ=kBTlnโก2,delimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šdemonextdelimited-โŸจโŸฉ๐‘Šsubscript๐‘˜๐ต๐‘‡2\displaystyle\langle W^{\rm demon}_{\rm ext}\rangle=-\langle W\rangle=k_{B}T\,\ln 2,โŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_demon end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT roman_ext end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ = - โŸจ italic_W โŸฉ = italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T roman_ln 2 , (23)

in agreement with Eq.ย (9). A recent review provides a detailed discussion of feedback in classical fluctuation theorems [31]. The efficiency of feedback control in quantum processes has also been analysed, see e.g. [70, 71, 72].

3.4 Classical statistical physics experiments

Refer to caption
Refer to caption
Refer to caption
Figure 3: a. Dimeric polystyrene bead and electrodes for creating the spiral staircase. b. Schematic of a Brownian particleโ€™s dynamics climbing the stairs with the help of the demon. c. Experimental results of โŸจeโˆ’ฮฒ(Wโˆ’ฮ”F)โŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\langle e^{-\beta(W-\Delta F)}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ for the feedback process, and of ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ for a time-reversed (non-feedback) process, see Eq.ย (22), over the demonโ€™s reaction time ฯตitalic-ฯต\epsilonitalic_ฯต. (Figures taken from Nature Physics 6, 988 (2010).)

A large number of statistical physics experiments are performed with colloidal particles, such as polystyrene beads, that are suspended in a viscous fluid. The link between information theory and thermodynamics has been confirmed by groundbreaking colloidal experiments only very recently. For example, the heat-to-work conversion achieved by a Maxwell demon, see subsections 2.2 and 3.3, intervening in the statistical dynamics of a system was investigated [73] with a dimeric polystyrene bead suspended in a fluid and undergoing rotational Brownian motion, see Fig.ย 3a. An external electrical potential was applied so that the bead was effectively moving on a spiral staircase, see Fig.ย 3b. The demonโ€™s action was realised by measuring if the particle had moved up and, depending on this, shifting the external ladder potential quickly, such that the particleโ€™s potential energy was โ€œsavedโ€ and the particle would continue to climb up. The work done on the particle, W๐‘ŠWitalic_W, was then measured for over 100000 trajectories to obtain an experimental value of โŸจeโˆ’ฮฒ(Wโˆ’ฮ”F)โŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\langle e^{-\beta(W-\Delta F)}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ, required to be identical to 1 by the standard Jarzynski equality, Eq.ย (20). Due the feedback operated by the demon the value did turn out larger than 1, see Fig.ย 3c, in agreement with Eq.ย (22). A separate experiment implementing the time-reversed process without feedback was run to also determine the value of the efficacy parameter ฮณ๐›พ\gammaitalic_ฮณ predicted to be the same as โŸจeโˆ’ฮฒ(Wโˆ’ฮ”F)โŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\langle e^{-\beta(W-\Delta F)}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ. Fig.ย 3c shows very good agreement between the two experimental results for varying reaction time of the demon, reaching the highest feedback efficiency when the demon acted quickly on the knowledge of the particleโ€™s position. The theoretical predictions of fluctuation relations that include Maxwellโ€™s demon [6] have also been tested with a single electron box analogously to the original Szilard engine [74].

Another recent experiment measured the heat dissipated in an erasure process, see subsection 2.3, with a colloidal silica bead that was optically trapped with tweezers in a double well potential [75]. The protocol employed, see Fig.ย 4, ensured that a bead starting in the left well would move to the right well, while a starting position in the right well remained unchanged. The lowering and raising of the energetic barrier between the wells was achieved by changing the trapping laserโ€™s intensity. The tilting of the potential, seen in Fig.ย 4c-e, was neatly realised by letting the fluid flow, resulting in a force acting on the bead suspended in the fluid. The dissipated heat was measured by following the trajectories xtsubscript๐‘ฅ๐‘กx_{t}italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT of the bead and integrating, Qdis=โˆ’โˆซ0ฯ„โˆ‚๐’ฐ(xt,ฮป(t))โˆ‚xtxห™tdtsubscript๐‘„dissuperscriptsubscript0๐œ๐’ฐsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘กsubscript๐‘ฅ๐‘กsubscriptห™๐‘ฅ๐‘กd๐‘กQ_{\rm dis}=-\int_{0}^{\tau}{{\partial}{\cal U}(x_{t},\lambda(t))\over{\partial}x_{t}}\,\dot{x}_{t}\,{\textrm{d}}titalic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT = - โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT divide start_ARG โˆ‚ caligraphic_U ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) end_ARG start_ARG โˆ‚ italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT end_ARG overห™ start_ARG italic_x end_ARG start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT d italic_t, cf. Eq.ย (13). Here ๐’ฐ(xt,ฮป(t))๐’ฐsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘ก{\cal U}(x_{t},\lambda(t))caligraphic_U ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) is the explicitly time-varying potential that together with a constant kinetic term makes up a time-varying Hamiltonian H(xt,ฮป(t))=T(xt)+๐’ฐ(xt,ฮป(t))๐ปsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘ก๐‘‡subscript๐‘ฅ๐‘ก๐’ฐsubscript๐‘ฅ๐‘ก๐œ†๐‘กH(x_{t},\lambda(t))=T(x_{t})+{\cal U}(x_{t},\lambda(t))italic_H ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ) = italic_T ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT ) + caligraphic_U ( italic_x start_POSTSUBSCRIPT italic_t end_POSTSUBSCRIPT , italic_ฮป ( italic_t ) ). The measured heat distribution P(Qdis)๐‘ƒsubscript๐‘„disP(Q_{\rm dis})italic_P ( italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT ) and average heat โŸจQdisโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘„dis\langle Q_{\rm dis}\rangleโŸจ italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ, defined analogously to Eq.ย (17), are shown on the right in Fig.ย 4. The time taken to implement the protocol is denoted by ฯ„๐œ\tauitalic_ฯ„. In the quasi-static limit, i.e. the limit of long times in which the system equilibrates throughout its dynamics, it was found that the Landauer limit, kBTlnโก2subscript๐‘˜๐ต๐‘‡2k_{B}\,T\,\ln 2italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T roman_ln 2, for the minimum dissipated heat is indeed approached.

Another beautiful high-precision experiment uses electrical feedback to effectively trap a colloidal particle and implement an erasure protocol [76]. This experiment provides a direct comparison between the measured dissipated heat for the erasure process as well as a non-erasure process showing that the heat dissipation is indeed a consequence of the erasure of information. Possible future implementations of erasure and work extraction processes using a quantum optomechanical system, consisting of a two-level system and a mechanical oscillator, have also been proposed [77].

Refer to caption
Refer to caption
Figure 4: Left a-f: Erasure protocol for a particle trapped in a double well. Particles starting in either well will end up in the right hand side well at the end of the protocol. Right b: Measured heat probability distribution P(Qdis)๐‘ƒsubscript๐‘„disP(Q_{\rm dis})italic_P ( italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT ) over fluctuating heat value Qdissubscript๐‘„disQ_{\rm dis}italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT for a fixed protocol cycle time. Right c: Average heat in units of kBTsubscript๐‘˜๐ต๐‘‡k_{B}Titalic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T, i.e. โŸจQdisโŸฉ/(kBT)delimited-โŸจโŸฉsubscript๐‘„dissubscript๐‘˜๐ต๐‘‡\langle Q_{\rm dis}\rangle/(k_{B}\,T)โŸจ italic_Q start_POSTSUBSCRIPT roman_dis end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ / ( italic_k start_POSTSUBSCRIPT italic_B end_POSTSUBSCRIPT italic_T ), over varying cycle time ฯ„๐œ\tauitalic_ฯ„ in seconds. (Figures taken from Nature 483, 187 (2012).)

3.5 Definitions of quantum fluctuating work and heat

By its process character it is clear that work is not an observable [41], i.e. there is no operator, w๐‘คwitalic_w, such that W=tr[wฯ]๐‘Štrdelimited-[]๐‘ค๐œŒW={\rm tr}[w\,\rho]italic_W = roman_tr [ italic_w italic_ฯ ]. To quantise the Jarzynski equality the crucial step taken is to define the fluctuating quantum work for closed dynamics as a two-point correlation function. I.e. a projective measurement of energy needs to be performed at the beginning and end of the process to gain knowledge of the systemโ€™s energetic change. This enables the construction of a work-distribution function (known as the two-point measurement work distribution) and allows the formulation of the Tasaki-Crooks relation and the quantum Jarzynski equality [78, 5, 79, 41].

To introduce the quantum fluctuating work and heat, consider a quantum system with initial state ฯ(0)superscript๐œŒ0\rho^{(0)}italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT and initial Hamiltonian H(0)=โˆ‘nEn(0)|en(0)โŸฉโŸจen(0)|superscript๐ป0subscript๐‘›subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›ketsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›brasubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›H^{(0)}=\sum_{n}E^{(0)}_{n}\,|e^{(0)}_{n}\rangle\langle e^{(0)}_{n}|italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT | with eigenvalues En(0)subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›E^{(0)}_{n}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT and energy eigenstates |en(0)โŸฉketsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›|e^{(0)}_{n}\rangle| italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ. A closed system undergoes dynamics due to its time-varying Hamiltonian which generates a unitary transformation111Here ๐’ฏ๐’ฏ{\cal T}caligraphic_T stands for a time-ordered integral. V(ฯ„)=๐’ฏeโˆ’iโˆซ0ฯ„H(t)dt/โ„superscript๐‘‰๐œ๐’ฏsuperscript๐‘’๐‘–superscriptsubscript0๐œsuperscript๐ป๐‘กd๐‘กPlanck-constant-over-2-piV^{(\tau)}={\cal T}e^{-i\int_{0}^{\tau}H^{(t)}\,{\textrm{d}}t/\hbar}italic_V start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT = caligraphic_T italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_i โˆซ start_POSTSUBSCRIPT 0 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_t ) end_POSTSUPERSCRIPT d italic_t / roman_โ„ end_POSTSUPERSCRIPT and ends in a final state ฯ(ฯ„)=V(ฯ„)ฯ(0)V(ฯ„)โ€ superscript๐œŒ๐œsuperscript๐‘‰๐œsuperscript๐œŒ0superscriptsuperscript๐‘‰๐œโ€ \rho^{(\tau)}=V^{(\tau)}\,\rho^{(0)}\,{V^{(\tau)}}^{{\dagger}}italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT = italic_V start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_V start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT โ€  end_POSTSUPERSCRIPT and a final Hamiltonian H(ฯ„)=โˆ‘mEm(ฯ„)|em(ฯ„)โŸฉโŸจem(ฯ„)|superscript๐ป๐œsubscript๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šketsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šbrasubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šH^{(\tau)}=\sum_{m}E^{(\tau)}_{m}\,|e^{(\tau)}_{m}\rangle\langle e^{(\tau)}_{m}|italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT |, with energies Em(ฯ„)subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šE^{(\tau)}_{m}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT and energy eigenstates |em(ฯ„)โŸฉketsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘š|e^{(\tau)}_{m}\rangle| italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ. To obtain the fluctuating work the energy is measured at the beginning of the process, giving e.g. En(0)subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›E^{(0)}_{n}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT, and then again at the end of the process, giving e.g. in Em(ฯ„)subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šE^{(\tau)}_{m}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT. The difference between the measured energies is now identified entirely with fluctuating work,

Wm,nclosed:=Em(ฯ„)โˆ’En(0),assignsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐‘š๐‘›subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›\displaystyle W^{\rm closed}_{m,n}:=E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n},italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m , italic_n end_POSTSUBSCRIPT := italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT , (24)

as the system is closed, the evolution is unitary and no heat dissipation occurs, cf. the classical case (3.1). The work distribution is then peaked whenever the distribution variable W๐‘ŠWitalic_W coincides with Wm,nฯ„subscriptsuperscript๐‘Š๐œ๐‘š๐‘›W^{\tau}_{m,n}italic_W start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m , italic_n end_POSTSUBSCRIPT,

P(W)=โˆ‘n,mpn,m(ฯ„)ฮด(Wโˆ’(Em(ฯ„)โˆ’En(0))).๐‘ƒ๐‘Šsubscript๐‘›๐‘šsubscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘›๐‘š๐›ฟ๐‘Šsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›\displaystyle P(W)=\sum_{n,m}p^{(\tau)}_{n,m}\,\delta(W-(E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n})).italic_P ( italic_W ) = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_ฮด ( italic_W - ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) ) . (25)

Here pn,m(ฯ„)=pn(0)pm|n(ฯ„)subscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘›๐‘šsubscriptsuperscript๐‘0๐‘›subscriptsuperscript๐‘๐œconditional๐‘š๐‘›p^{(\tau)}_{n,m}=p^{(0)}_{n}\,p^{(\tau)}_{m|n}italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT = italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m | italic_n end_POSTSUBSCRIPT is the joint probability distribution of finding the initial energy level En(0)subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›E^{(0)}_{n}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT and the final energy Em(ฯ„)subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šE^{(\tau)}_{m}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT. This can be broken up into the probability of finding the initial energy En(0)subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›E^{(0)}_{n}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT, pn(0)=โŸจen(0)|ฯ(0)|en(0)โŸฉsubscriptsuperscript๐‘0๐‘›quantum-operator-productsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›superscript๐œŒ0subscriptsuperscript๐‘’0๐‘›p^{(0)}_{n}=\langle e^{(0)}_{n}|\rho^{(0)}|e^{(0)}_{n}\rangleitalic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT = โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT | italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ, and the conditional probability for transferring from n๐‘›nitalic_n at t=0๐‘ก0t=0italic_t = 0 to m๐‘šmitalic_m at t=ฯ„๐‘ก๐œt=\tauitalic_t = italic_ฯ„, pm|n(ฯ„)=|โŸจem(ฯ„)|V(ฯ„)|en(0)โŸฉ|2subscriptsuperscript๐‘๐œconditional๐‘š๐‘›superscriptquantum-operator-productsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šsuperscript๐‘‰๐œsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›2p^{(\tau)}_{m|n}=|\langle e^{(\tau)}_{m}|V^{(\tau)}|e^{(0)}_{n}\rangle|^{2}italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m | italic_n end_POSTSUBSCRIPT = | โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT | italic_V start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT.

The average work for the unitarily-driven non-equilibrium process can now be calculated as the average over the work probability distribution, i.e. using (17),

โŸจWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle W^{\rm closed}_{\tau}\rangleโŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== โˆซโˆ‘n,mpn,m(ฯ„)ฮด(Wโˆ’(Em(ฯ„)โˆ’En(0)))WdWsubscript๐‘›๐‘šsubscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘›๐‘š๐›ฟ๐‘Šsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›๐‘Šd๐‘Š\displaystyle\int\sum_{n,m}p^{(\tau)}_{n,m}\,\delta(W-(E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n}))\,W\,{\textrm{d}}Wโˆซ โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_ฮด ( italic_W - ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) ) italic_W d italic_W (26)
=\displaystyle== โˆ‘n,mpn(0)pm|n(ฯ„)(Em(ฯ„)โˆ’En(0))=โˆ‘mpm(ฯ„)Em(ฯ„)โˆ’โˆ‘npn(0)En(0),subscript๐‘›๐‘šsubscriptsuperscript๐‘0๐‘›subscriptsuperscript๐‘๐œconditional๐‘š๐‘›subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›subscript๐‘šsubscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscript๐‘›subscriptsuperscript๐‘0๐‘›subscriptsuperscript๐ธ0๐‘›\displaystyle\sum_{n,m}p^{(0)}_{n}\,p^{(\tau)}_{m|n}\,(E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n})=\sum_{m}p^{(\tau)}_{m}\,E^{(\tau)}_{m}-\sum_{n}p^{(0)}_{n}\,E^{(0)}_{n},โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m | italic_n end_POSTSUBSCRIPT ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ,

where pm(ฯ„):=โˆ‘npn,m(ฯ„)=โŸจem(ฯ„)|ฯ(ฯ„)|em(ฯ„)โŸฉassignsubscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘šsubscript๐‘›subscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘›๐‘šquantum-operator-productsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šsuperscript๐œŒ๐œsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šp^{(\tau)}_{m}:=\sum_{n}p^{(\tau)}_{n,m}=\langle e^{(\tau)}_{m}|\rho^{(\tau)}|e^{(\tau)}_{m}\rangleitalic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT := โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT = โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT | italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ are the final state marginals of the joint probability distribution, i.e. just the probabilities for measuring the energies Em(ฯ„)subscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šE^{(\tau)}_{m}italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT in the final state ฯ(ฯ„)superscript๐œŒ๐œ\rho^{(\tau)}italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT. Thus the average work for the unitary process is just the internal energy difference, cf. (3.1),

โŸจWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle W^{\rm closed}_{\tau}\rangleโŸจ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== tr[H(ฯ„)ฯ(ฯ„)]โˆ’tr[H(0)ฯ(0)]=ฮ”U.trdelimited-[]superscript๐ป๐œsuperscript๐œŒ๐œtrdelimited-[]superscript๐ป0superscript๐œŒ0ฮ”๐‘ˆ\displaystyle{\rm tr}[H^{(\tau)}\,\rho^{(\tau)}]-{\rm tr}[H^{(0)}\,\rho^{(0)}]=\Delta U.roman_tr [ italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT ] - roman_tr [ italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT ] = roman_ฮ” italic_U . (27)

3.6 Quantum fluctuation relations

With the above definitions, in particular that of the work distribution, the quantum Jarzynski equation can be readily formulated for a closed quantum system undergoing externally driven (with unitary V๐‘‰Vitalic_V) non-equilibrium dynamics [78, 5, 79, 41, 80]. The average exponentiated work done on a system starting in initial state ฯ(0)superscript๐œŒ0\rho^{(0)}italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT now becomes, cf. (20),

โŸจeโˆ’ฮฒWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle e^{-\beta W^{\rm closed}_{\tau}}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== โˆซP(W)eโˆ’ฮฒWdW=โˆ‘n,mpn,m(ฯ„)eโˆ’ฮฒ(Em(ฯ„)โˆ’En(0)).๐‘ƒ๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šd๐‘Šsubscript๐‘›๐‘šsubscriptsuperscript๐‘๐œ๐‘›๐‘šsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›\displaystyle\int P(W)\,e^{-\beta W}\,{\textrm{d}}W=\sum_{n,m}p^{(\tau)}_{n,m}\,e^{-\beta(E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n})}.โˆซ italic_P ( italic_W ) italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W end_POSTSUPERSCRIPT d italic_W = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) end_POSTSUPERSCRIPT . (28)

When the initial state is a thermal state for the Hamiltonian H0superscript๐ป0H^{0}italic_H start_POSTSUPERSCRIPT 0 end_POSTSUPERSCRIPT at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ, e.g. ฯ(0)=โˆ‘npn(0)|en(0)โŸฉโŸจen(0)|superscript๐œŒ0subscript๐‘›subscriptsuperscript๐‘0๐‘›ketsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›brasubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›\rho^{(0)}=\sum_{n}p^{(0)}_{n}\,|e^{(0)}_{n}\rangle\langle e^{(0)}_{n}|italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT |, with thermal probabilities pn(0)=eโˆ’ฮฒEn(0)Z(0)subscriptsuperscript๐‘0๐‘›superscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›superscript๐‘0p^{(0)}_{n}={e^{-\beta E^{(0)}_{n}}\over Z^{(0)}}italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT = divide start_ARG italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG and partition function Z(0)=โˆ‘neโˆ’ฮฒEn(0)superscript๐‘0subscript๐‘›superscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›Z^{(0)}=\sum_{n}\,e^{-\beta E^{(0)}_{n}}italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT, one obtains the quantum Jarzynski equality

โŸจeโˆ’ฮฒWฯ„closedโŸฉdelimited-โŸจโŸฉsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐‘Šclosed๐œ\displaystyle\langle e^{-\beta W^{\rm closed}_{\tau}}\rangleโŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_W start_POSTSUPERSCRIPT roman_closed end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ฯ„ end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT โŸฉ =\displaystyle== โˆ‘n,meโˆ’ฮฒEn(0)Z(0)pm|n(ฯ„)eโˆ’ฮฒ(Em(ฯ„)โˆ’En(0))=1Z(0)โˆ‘meโˆ’ฮฒEm(ฯ„)=Z(ฯ„)Z(0)=eโˆ’ฮฒฮ”F.subscript๐‘›๐‘šsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›superscript๐‘0subscriptsuperscript๐‘๐œconditional๐‘š๐‘›superscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsubscriptsuperscript๐ธ0๐‘›1superscript๐‘0subscript๐‘šsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šsuperscript๐‘๐œsuperscript๐‘0superscript๐‘’๐›ฝฮ”๐น\displaystyle{\color[rgb]{0,0,0}{\sum_{n,m}\,{e^{-\beta E^{(0)}_{n}}\over Z^{(0)}}\,p^{(\tau)}_{m|n}\,e^{-\beta(E^{(\tau)}_{m}-E^{(0)}_{n})}}}={1\over Z^{(0)}}\,\sum_{m}\,e^{-\beta E^{(\tau)}_{m}}={Z^{(\tau)}\over Z^{(0)}}=e^{-\beta\Delta F}.โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n , italic_m end_POSTSUBSCRIPT divide start_ARG italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m | italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ ( italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT - italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT ) end_POSTSUPERSCRIPT = divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT = divide start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG = italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ roman_ฮ” italic_F end_POSTSUPERSCRIPT . (29)

Here we have used that the conditional probabilities sum to unity, โˆ‘npm|n(ฯ„)=โˆ‘n|โŸจem(ฯ„)|V(ฯ„)|en(0)โŸฉ|2=1subscript๐‘›subscriptsuperscript๐‘๐œconditional๐‘š๐‘›subscript๐‘›superscriptquantum-operator-productsubscriptsuperscript๐‘’๐œ๐‘šsuperscript๐‘‰๐œsubscriptsuperscript๐‘’0๐‘›21\sum_{n}p^{(\tau)}_{m|n}=\sum_{n}|\langle e^{(\tau)}_{m}|V^{(\tau)}|e^{(0)}_{n}\rangle|^{2}=1โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT italic_p start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m | italic_n end_POSTSUBSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT | โŸจ italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT | italic_V start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT | italic_e start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_n end_POSTSUBSCRIPT โŸฉ | start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT = 1 and Z(ฯ„)=โˆ‘meโˆ’ฮฒEm(ฯ„)superscript๐‘๐œsubscript๐‘šsuperscript๐‘’๐›ฝsubscriptsuperscript๐ธ๐œ๐‘šZ^{(\tau)}=\sum_{m}\,e^{-\beta E^{(\tau)}_{m}}italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT = โˆ‘ start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT - italic_ฮฒ italic_E start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_m end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT is, like in the classical case, the partition function of the hypothetical thermal configuration for the final Hamiltonian, H(ฯ„)superscript๐ป๐œH^{(\tau)}italic_H start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT. The free energy difference is, like in the classical case, ฮ”F=โˆ’1ฮฒlnโกZ(ฯ„)Z(0)ฮ”๐น1๐›ฝsuperscript๐‘๐œsuperscript๐‘0\Delta F=-{1\over\beta}\ln{Z^{(\tau)}\over Z^{(0)}}roman_ฮ” italic_F = - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG italic_ฮฒ end_ARG roman_ln divide start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG.

Similarly, the classical Crooks relation, cf. Eq.ย (18), can also be re-derived for the quantum regime and is known as the Tasaki-Crooks relation [5],

PF(W)PB(โˆ’W)=eฮฒ(Wโˆ’ฮ”F).superscript๐‘ƒ๐น๐‘Šsuperscript๐‘ƒ๐ต๐‘Šsuperscript๐‘’๐›ฝ๐‘Šฮ”๐น\displaystyle{P^{F}(W)\over P^{B}(-W)}=e^{\beta(W-\Delta F)}.divide start_ARG italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_F end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_W ) end_ARG start_ARG italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_B end_POSTSUPERSCRIPT ( - italic_W ) end_ARG = italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_ฮฒ ( italic_W - roman_ฮ” italic_F ) end_POSTSUPERSCRIPT . (30)

It is interesting to note that in the two-point measurement scheme both, the quantum Jarzynski equality and the Tasaki-Crooks relation, show no difference to their classical counterparts, contrary to what one might expect. A debated issue is that the energy measurements remove coherences with respect to the energy basis [41], and these do not show up in the work distribution, P(W)๐‘ƒ๐‘ŠP(W)italic_P ( italic_W ). It has been suggested [61] that the non-trivial work and heat that may be exchanged during the second measurement, see section 2.6, implies that identifying the energy change entirely with fluctuating work (24) is inconsistent. If the initial state is not thermal but has coherences, then also the first measurement will non-trivially affect these initial coherences and lead to work and heat contributions. Work probability distributions and generalised Jarzynski-type relations have been proposed to account for these coherences using path-integral and quantum jump approaches [81, 82].

3.7 Quantum fluctuation experiments

While a number of interesting avenues to test fluctuation theorems at the quantum scale have been proposedย [83, 84, 85], the experimental reconstruction of the work statistics for a quantum protocol has long remained elusive. A new measurement approach has recently been devised that is based on well-known interferometric schemes of the estimation of phases in quantum systems, which bypasses the necessity of two direct projective measurements of the system state [86]. The first quantum fluctuation experiment that confirms the quantum Jarzynski relation, Eq.ย (29), and the Tasaki-Crooks relation, Eq.ย (30), with impressive accuracy has recently been implemented in a Nuclear Magnetic Resonance (NMR) system using such an interferometric scheme [87]. Another, very recent experiment uses trapped ions to measure the quantum Jarzynski equality [88] with the two measurement method used to derive the theoretical result in section 3.6.

Refer to caption
Refer to caption
Figure 5: (a): Experimental work distributions corresponding to the forward (backward) protocol, PF(W)superscript๐‘ƒ๐น๐‘ŠP^{F}(W)italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_F end_POSTSUPERSCRIPT ( italic_W ) (PB(โˆ’W)superscript๐‘ƒ๐ต๐‘ŠP^{B}(-W)italic_P start_POSTSUPERSCRIPT italic_B end_POSTSUPERSCRIPT ( - italic_W )), are shown as red squares (blue circles). (b) The Tasaki-Crooks ratio is plotted on a logarithmic scale for four values of the systemโ€™s temperature. (c) Crosses indicate mean values and uncertainties for ฮ”Fฮ”๐น\Delta Froman_ฮ” italic_F and ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ obtained from a linear fit to data compared with the theoretical prediction indicated by the red line. (d) Experimental values of the left and right-hand side of the quantum Jarzynski relation measured for three temperatures together with their respective uncertainties, and theoretical predictions for lnโกZ(ฯ„)Z(0)superscript๐‘๐œsuperscript๐‘0\ln{Z^{(\tau)}\over Z^{(0)}}roman_ln divide start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( italic_ฯ„ ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG start_ARG italic_Z start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG showing good agreement. (Figures taken from Phys. Rev. Lett. 113, 140601 (2014).)

The NMR experiment was carried out using liquid-state NMR-spectroscopy of the 11{}^{1}start_FLOATSUPERSCRIPT 1 end_FLOATSUPERSCRIPTH and 1313{}^{13}start_FLOATSUPERSCRIPT 13 end_FLOATSUPERSCRIPTC nuclear spins of a chloroform-molecule sample. This system can be regarded as a collection of identically prepared, non-interacting, spin-1/2121/21 / 2 pairsย [89]. The 1313{}^{13}start_FLOATSUPERSCRIPT 13 end_FLOATSUPERSCRIPTC nuclear spin is the driven system, while the 11{}^{1}start_FLOATSUPERSCRIPT 1 end_FLOATSUPERSCRIPTH nuclear spin embodies an auxiliary degree of freedom, referred to as โ€œancillaโ€. Instead of performing two projective measurements on the system it is possible to reconstruct the systemโ€™s work distribution with an interferometric scheme in which the ancilla is instrumental [86]. The ancilla here interacts with the system at the beginning and the end of the process, and as a result its state acquires a phase. This phase corresponds to the energy difference experienced by the system and the ancilla is measured only once to obtain the energy difference of the system. The 1313{}^{13}start_FLOATSUPERSCRIPT 13 end_FLOATSUPERSCRIPTC nuclear spin was prepared initially in a pseudo-equilibrium state ฯ(0)superscript๐œŒ0\rho^{(0)}italic_ฯ start_POSTSUPERSCRIPT ( 0 ) end_POSTSUPERSCRIPT at inverse temperature ฮฒ๐›ฝ\betaitalic_ฮฒ, for which four values were realised. The experiment implemented the time-varying spin Hamiltonian,