Soft Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT flavour symmetry breaking and sterile neutrino keV Dark Matter
Β 

Manfred Lindneraπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPTΒ Β ,Β Β  Alexander Merleabπ‘Žπ‘{}^{ab}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a italic_b end_FLOATSUPERSCRIPTΒ Β , andΒ Β  Viviana Niroaπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPT

aπ‘Ž{}^{a}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_a end_FLOATSUPERSCRIPTMax-Planck-Institut fΓΌr Kernphysik,
Postfach 10 39 80, 69029 Heidelberg, Germany

b𝑏{}^{b}start_FLOATSUPERSCRIPT italic_b end_FLOATSUPERSCRIPTDepartment of Theoretical Physics, School of Engineering Sciences,
Royal Institute of Technology (KTH), AlbaNova University Center,
Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm, Sweden
email: lindner@mpi-hd.mpg.deemail: amerle@kth.seemail: viviana.niro@mpi-hd.mpg.de

We discuss how a Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT flavour symmetry that is softly broken leads to keV sterile neutrinos, which are a prime candidate for Warm Dark Matter. This is to our knowledge the first model where flavour symmetries are applied simultaneously to active and sterile neutrinos explaining at the same time active neutrino properties and this peculiar Dark Matter scenario. The essential point is that different scales of the symmetry breaking and the symmetry preserving entries in the mass matrix lead to one right-handed neutrino which is nearly massless compared to the other two. Furthermore, we naturally predict vanishing ΞΈ13subscriptπœƒ13\theta_{13}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT and maximal ΞΈ23subscriptπœƒ23\theta_{23}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT, while the correct value of ΞΈ12subscriptπœƒ12\theta_{12}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT must come from the mixing of the charged leptons. We can furthermore predict an exact mass spectrum for the light neutrinos, which will be testable in the very near future.

1 Introduction

The nature of Dark Matter (DM) is a longstanding problem of particle physics and astrophysics, see e.g.Β [1, 2, 3]. New elementary particles with suitable properties are predicted by various extensions of the SM and some of them are excellent candidates to make up the DM in the Universe. Any candidate does not only have to yield the right DM abundance, Ξ©DMh2≃0.1similar-to-or-equalssubscriptΞ©DMsuperscriptβ„Ž20.1\Omega_{\rm DM}h^{2}\simeq 0.1roman_Ξ© start_POSTSUBSCRIPT roman_DM end_POSTSUBSCRIPT italic_h start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT ≃ 0.1Β [4], but it also has to be consistent with bounds coming from structure formation provided by the Sloan Digital Sky Survey (SDSS)Β [5] and by the 2dF Galaxy Redshift Survey (2dF-GRS)Β [6]; see also the analysis of the so-called Lyman-α𝛼\alphaitalic_Ξ± ForestΒ [7]. These bounds rule out hot (relativistic) DM as the dominant component, which is why ordinary (active) neutrinos are excluded as Dark Matter candidateΒ [4]. In addition active neutrinos are too light to explain the required DM abundance. A good alternative is that DM is cold (non-relativistic), which fits very well to the cosmological standard model (ΛΛ\Lambdaroman_Ξ›CDM), which is in perfect agreement to observationsΒ [4].

A less explored possibility is so-called β€˜Warm Dark Matter’, for which a single light sterile neutrino would be a natural candidateΒ [8]. The advantage of such a scenario would be that right-handed neutrinos most likely exist anyhow in order to accommodate neutrino masses and one needs only some extra feature which explains why one sterile state is light in the multi keV range. Model-independent analyses of the data even seem to point into the direction of keV-masses for DMΒ [9]. Such a scenario with three active plus one sterile light neutrino states fits also very well to the number of light neutrino species obtained from recent analyses of Big Bang Nucleosynthesis dataΒ [10]. A simple framework is to assume a certain parameter choice for the Standard Model (SM) extended by three right-handed neutrinos, which is called β€˜Ξ½πœˆ\nuitalic_Ξ½SM’ [11]. This setting has been shown to be in agreement with cosmologyΒ [12, 13, 14, 15, 16, 17] and could also lead to detectable signals in laboratory experimentsΒ [18, 19, 20].

Another setting, which depends less on physics at even higher scale has recently been discussed by Bezrukov, Hettmansperger, and LindnerΒ [21]. They studied right-handed neutrinos which couple to gauge extensions which naturally leads to the right DM abundance. In this context, it has been shown that keV sterile neutrino DM can be brought into agreement with current bounds in a typeΒ II seesaw framework, while typeΒ I scenarios are practically excluded. Apart from invoking a low scale seesaw mechanism, however, this paper did not provide an explanation why one sterile neutrino should have a keV-ish mass, while all the others are very heavy. One attempt to explain such a pattern was recently put forward by Kusenko, Takahashi, and YanagidaΒ [22] in a scenario with extra dimensions leading to a β€˜split see-saw’. Here, we attempt to explain the required mass pattern by using Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT flavour symmetry in order to obtain keV sterile neutrino Dark Matter. Note that this would imply that the same flavour symmetry, which explain the masses and mixings of active neutrinos, would also affect the pattern of sterile neutrinos and explain in this way a natural DM scenario. Our study can be applied to the model of Ref.Β [21], but also to any other model that present a keV sterile neutrino as DM candidate.

Our key idea is the following: Using Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT, we can already explain hierarchical neutrino spectra with one neutrino out of three being massless. Soft breaking of this symmetry brings in a completely new scale, much lower than the original one, which will determine the size of the induced mass of the neutrino that was massless before. Such a setup could very well point to scenarios with one sterile neutrino with a keV-mass, while the other two are heavier, which could be promising for cosmology as well as for laboratory detectionsΒ [19]. The key point is that the same flavour symmetry can be responsible for similar structures in the heavy and in the light neutrino sector. In fact, all the cases studied by us predict a strong (inverted) hierarchy for the light neutrinos, which can be tested in the near future.

Furthermore, the symmetry predicts bimaximal mixing coming from the neutrino sector. This involves a maximal mixing angle ΞΈ12subscriptπœƒ12\theta_{12}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT, which is ruled out experimentally at more than 6ΟƒπœŽ\sigmaitalic_Οƒ. However, since there is also mixing coming from the charged leptons, it is possible to alleviate or even solve this problem.

Our approach will be pragmatical in the sense that we simply consider an example of mixing matrix in the charged lepton sector that can lead to allowed values of neutrino mixing angles. We furthermore argue that it is possible to find charged lepton mass matrices which yield this mixing without contradicting Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT, in the sense that the largest elements of the mass matrix preserve the symmetry. Of course, one could try to go into some more detail here by having a closer look at the flavon potential and its breaking chain, in order to enforce this particular structure for the charged lepton mass matrix. This would, however, lead beyond the scope of this paper and would rather distract the reader from the simple statement we want to make, so we leave this point to further studies and focus on the neutrino part instead.

The paper is organized as follows: In Sec.Β 2 we generally describe what mixing we need in the charged lepton sector in order to translate a bimaximal neutrino mixing into a Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) matrix that is compatible with the experimental values. We then discuss our general framework and three different models in Sec.Β 3, before finally concluding in Sec.Β 4.

2 The PMNS matrix

Before we start with a discussion of the models under consideration, we shortly comment on the mixing that is predicted, and on how to bring it to agreement with experimental data.

The PMNS matrix 𝒰𝒰\mathcal{U}caligraphic_U is often parametrized as:

𝒰=(c12c13s12c13s13βˆ’s12c23βˆ’c12s23s13eiΞ΄CPc12c23βˆ’s12s23s13eiΞ΄CPs23c13eiΞ΄CPs12s23βˆ’c12c23s13eiΞ΄CPβˆ’c12s23βˆ’s12c23s13eiΞ΄CPc23c13eiΞ΄CP)β‹…diag(1,eiΞ±,eiΞ²),𝒰⋅matrixsubscript𝑐12subscript𝑐13subscript𝑠12subscript𝑐13subscript𝑠13subscript𝑠12subscript𝑐23subscript𝑐12subscript𝑠23subscript𝑠13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPsubscript𝑐12subscript𝑐23subscript𝑠12subscript𝑠23subscript𝑠13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPsubscript𝑠23subscript𝑐13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPsubscript𝑠12subscript𝑠23subscript𝑐12subscript𝑐23subscript𝑠13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPsubscript𝑐12subscript𝑠23subscript𝑠12subscript𝑐23subscript𝑠13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPsubscript𝑐23subscript𝑐13superscript𝑒𝑖subscript𝛿CPdiag1superscript𝑒𝑖𝛼superscript𝑒𝑖𝛽\mathcal{U}=\begin{pmatrix}c_{12}c_{13}&s_{12}c_{13}&s_{13}\\ -s_{12}c_{23}-c_{12}s_{23}s_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}&c_{12}c_{23}-s_{12}s_{23}s_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}&s_{23}c_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}\\ s_{12}s_{23}-c_{12}c_{23}s_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}&-c_{12}s_{23}-s_{12}c_{23}s_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}&c_{23}c_{13}\,e^{i\delta_{\rm CP}}\end{pmatrix}\,\cdot\textrm{diag}(1,\,e^{i\alpha},\,e^{i\beta}),caligraphic_U = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_c start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - italic_s start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT - italic_c start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL italic_c start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT - italic_s start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_s start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT - italic_c start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL - italic_c start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT - italic_s start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_s start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL italic_c start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT italic_c start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) β‹… diag ( 1 , italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ± end_POSTSUPERSCRIPT , italic_e start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT ) , (1)

where cij≑cos⁑θijsubscript𝑐𝑖𝑗subscriptπœƒπ‘–π‘—c_{ij}\equiv\cos\theta_{ij}italic_c start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT ≑ roman_cos italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT and sij≑sin⁑θijsubscript𝑠𝑖𝑗subscriptπœƒπ‘–π‘—s_{ij}\equiv\sin\theta_{ij}italic_s start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT ≑ roman_sin italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT. The parameter Ξ΄CPsubscript𝛿CP\delta_{\rm CP}italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT roman_CP end_POSTSUBSCRIPT is the Dirac CP-violating phase, while α𝛼\alphaitalic_Ξ± and β𝛽\betaitalic_Ξ² are the two Majorana phases, absent in the case of Dirac neutrinos. The PMNS matrix is given by 𝒰=𝒰L†𝒰ν𝒰subscriptsuperscript𝒰†𝐿subscriptπ’°πœˆ\mathcal{U}=\mathcal{U}^{\dagger}_{L}\mathcal{U}_{\nu}caligraphic_U = caligraphic_U start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT, where 𝒰νsubscriptπ’°πœˆ\mathcal{U}_{\nu}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT is the matrix that diagonalizes the neutrino mass matrix, while 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT contributes to the diagonalization of the charged lepton mass matrix.

The PMNS mixing matrix should provide values of the neutrino mixing angles compatible with the 3Οƒ3𝜎3\sigma3 italic_Οƒ intervals allowed by the solar, atmospheric, reactor (KamLAND and CHOOZ), and accelerator (K2K and MINOS) experimentsΒ [23]:

0.25≀0.25absent\displaystyle 0.25\leq0.25 ≀ sin2⁑θ12superscript2subscriptπœƒ12\displaystyle\sin^{2}\theta_{12}roman_sin start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT ≀0.37,absent0.37\displaystyle\leq 0.37\,,≀ 0.37 ,
0.36≀0.36absent\displaystyle 0.36\leq0.36 ≀ sin2⁑θ23superscript2subscriptπœƒ23\displaystyle\sin^{2}\theta_{23}roman_sin start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT ≀0.67,absent0.67\displaystyle\leq 0.67\,,≀ 0.67 ,
sin2⁑θ13superscript2subscriptπœƒ13\displaystyle\sin^{2}\theta_{13}roman_sin start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT ≀0.056.absent0.056\displaystyle\leq 0.056\,.≀ 0.056 .

The allowed best-fit values and 1Οƒ1𝜎1\sigma1 italic_Οƒ errors of the mass square differences are given by Ξ”m212=7.65βˆ’0.20+0.23Γ—10βˆ’5eV2Ξ”subscriptsuperscriptπ‘š221subscriptsuperscript7.650.230.20superscript105superscripteV2\Delta m^{2}_{21}=7.65^{+0.23}_{-0.20}\times 10^{-5}\,{\rm eV^{2}}roman_Ξ” italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 21 end_POSTSUBSCRIPT = 7.65 start_POSTSUPERSCRIPT + 0.23 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT - 0.20 end_POSTSUBSCRIPT Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 5 end_POSTSUPERSCRIPT roman_eV start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT and |Ξ”m312|=2.40βˆ’0.11+0.12Γ—10βˆ’3eV2Ξ”subscriptsuperscriptπ‘š231subscriptsuperscript2.400.120.11superscript103superscripteV2|\Delta m^{2}_{31}|=2.40^{+0.12}_{-0.11}\times 10^{-3}\,{\rm eV^{2}}| roman_Ξ” italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 31 end_POSTSUBSCRIPT | = 2.40 start_POSTSUPERSCRIPT + 0.12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT - 0.11 end_POSTSUBSCRIPT Γ— 10 start_POSTSUPERSCRIPT - 3 end_POSTSUPERSCRIPT roman_eV start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT. The sign of Ξ”m312Ξ”subscriptsuperscriptπ‘š231\Delta m^{2}_{31}roman_Ξ” italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT 31 end_POSTSUBSCRIPT is still unknown. It can be positive for normal mass ordering (m1<m2<m3subscriptπ‘š1subscriptπ‘š2subscriptπ‘š3m_{1}<m_{2}<m_{3}italic_m start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT < italic_m start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT < italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 end_POSTSUBSCRIPT) or negative for inverted mass ordering (m3<m1<m2subscriptπ‘š3subscriptπ‘š1subscriptπ‘š2m_{3}<m_{1}<m_{2}italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 end_POSTSUBSCRIPT < italic_m start_POSTSUBSCRIPT 1 end_POSTSUBSCRIPT < italic_m start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT). No experimental information on the value of Ξ΄CPsubscript𝛿CP\delta_{\textrm{CP}}italic_Ξ΄ start_POSTSUBSCRIPT CP end_POSTSUBSCRIPT is present at the moment.

A form of the mixing matrix which is frequently used and compatible with all current data is the so-called tri-bimaximal (TBM) mixing:

𝒰TBM=(23130βˆ’16131216βˆ’1312).subscript𝒰TBMmatrix23130161312161312\mathcal{U}_{\rm TBM}=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{2}{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\ -\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT roman_TBM end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL square-root start_ARG divide start_ARG 2 end_ARG start_ARG 3 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 3 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 6 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 3 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 6 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 3 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW end_ARG ) . (3)

Details on the requirements for mass matrices in order to yield TBM can be found in Ref.Β [24]. Exact Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT symmetry generically predicts a bimaximal form for the neutrino mixing matrixΒ [25],

𝒰ν=(12120βˆ’12121212βˆ’1212).subscriptπ’°πœˆmatrix12120121212121212\mathcal{U}_{\nu}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ -\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\,.caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG end_CELL start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW end_ARG ) . (4)

The PMNS matrix can deviate from the bimaximal structure reported above, depending on the actual form of 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT. We can parametrize the matrix 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT as a function of three mixing angles, in analogy to Eq.Β (1). For definiteness, we will focus on CP conservation and we will define Ξ»ij≑sin⁑θijβ€²subscriptπœ†π‘–π‘—subscriptsuperscriptπœƒβ€²π‘–π‘—\lambda_{ij}\equiv\sin\theta^{\prime}_{ij}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT ≑ roman_sin italic_ΞΈ start_POSTSUPERSCRIPT β€² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT. Considering a hierarchical relation between Ξ»ijsubscriptπœ†π‘–π‘—\lambda_{ij}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUBSCRIPT, of the type Ξ»12=Ξ»subscriptπœ†12πœ†\lambda_{12}=\lambdaitalic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT = italic_Ξ», Ξ»13≃λ3similar-to-or-equalssubscriptπœ†13superscriptπœ†3\lambda_{13}\simeq\lambda^{3}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT, Ξ»23≃λ2similar-to-or-equalssubscriptπœ†23superscriptπœ†2\lambda_{23}\simeq\lambda^{2}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT, with λ≃0.20similar-to-or-equalsπœ†0.20\lambda\simeq 0.20italic_Ξ» ≃ 0.20 being the parameter that describes the deviation of ΞΈ12subscriptπœƒ12\theta_{12}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT from Ο€/4πœ‹4\pi/4italic_Ο€ / 4Β [26], we find

𝒰L=(1βˆ’Ξ»2/2λλ3βˆ’Ξ»1βˆ’Ξ»2/2Ξ»2Ξ»3βˆ’Ξ»21)+π’ͺ(Ξ»4).subscript𝒰𝐿matrix1superscriptπœ†22πœ†superscriptπœ†3πœ†1superscriptπœ†22superscriptπœ†2superscriptπœ†3superscriptπœ†21π’ͺsuperscriptπœ†4\mathcal{U}_{L}=\begin{pmatrix}1-\lambda^{2}/2&\lambda&\lambda^{3}\\ -\lambda&1-\lambda^{2}/2&\lambda^{2}\\ \lambda^{3}&-\lambda^{2}&1\end{pmatrix}+\mathcal{O}(\lambda^{4})\,.caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL 1 - italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT / 2 end_CELL start_CELL italic_Ξ» end_CELL start_CELL italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - italic_Ξ» end_CELL start_CELL 1 - italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT / 2 end_CELL start_CELL italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL - italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL 1 end_CELL end_ROW end_ARG ) + caligraphic_O ( italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT ) . (5)

It was shown in Ref.Β [26] that this form of 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT, combined with the bimaximal matrix of Eq.Β (4), could lead to 𝒰PMNSsubscript𝒰PMNS\mathcal{U}_{\rm PMNS}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT roman_PMNS end_POSTSUBSCRIPT compatible with the experimental values:

tan2⁑θ12≃1βˆ’22Ξ»+4Ξ»4βˆ’22Ξ»3similar-to-or-equalssuperscript2subscriptπœƒ12122πœ†4superscriptπœ†422superscriptπœ†3\displaystyle\tan^{2}\theta_{12}\simeq 1-2\sqrt{2}\lambda+4\lambda^{4}-2\sqrt{2}\lambda^{3}roman_tan start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT ≃ 1 - 2 square-root start_ARG 2 end_ARG italic_Ξ» + 4 italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT - 2 square-root start_ARG 2 end_ARG italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT β†’β†’\displaystyle\rightarrowβ†’ ΞΈ12≃33.4∘,similar-to-or-equalssubscriptπœƒ12superscript33.4\displaystyle\theta_{12}\simeq 33.4^{\circ}\,,italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT ≃ 33.4 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT , (6)
|Ue3|≃λ2similar-to-or-equalssubscriptπ‘ˆπ‘’3πœ†2\displaystyle|U_{e3}|\simeq\frac{\lambda}{\sqrt{2}}| italic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_e 3 end_POSTSUBSCRIPT | ≃ divide start_ARG italic_Ξ» end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG β†’β†’\displaystyle\rightarrowβ†’ ΞΈ13≃8∘,similar-to-or-equalssubscriptπœƒ13superscript8\displaystyle\theta_{13}\simeq 8^{\circ}\,,italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 13 end_POSTSUBSCRIPT ≃ 8 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT , (7)
sin2⁑2ΞΈ23≃1βˆ’4Ξ»4similar-to-or-equalssuperscript22subscriptπœƒ2314superscriptπœ†4\displaystyle\sin^{2}2\theta_{23}\simeq 1-4\lambda^{4}roman_sin start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT 2 italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT ≃ 1 - 4 italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 4 end_POSTSUPERSCRIPT β†’β†’\displaystyle\rightarrowβ†’ ΞΈ23≃45∘.similar-to-or-equalssubscriptπœƒ23superscript45\displaystyle\theta_{23}\simeq 45^{\circ}\,.italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 23 end_POSTSUBSCRIPT ≃ 45 start_POSTSUPERSCRIPT ∘ end_POSTSUPERSCRIPT . (8)

The matrix 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT is associated to the diagonalization of the matrix β„³lβ„³l†subscriptℳ𝑙subscriptsuperscriptℳ†𝑙\mathcal{M}_{l}\mathcal{M}^{\dagger}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT, with β„³lsubscriptℳ𝑙\mathcal{M}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT being the charged leptons mass matrix. The expression of ULsubscriptπ‘ˆπΏU_{L}italic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT reported in Eq.Β (5) will diagonalize the matrix

β„³lβ„³l†≃(me2+mΞΌ2Ξ»2mΞΌ2Ξ»0mΞΌ2Ξ»mΞΌ2000mΟ„2),similar-to-or-equalssubscriptℳ𝑙subscriptsuperscriptℳ†𝑙matrixsubscriptsuperscriptπ‘š2𝑒subscriptsuperscriptπ‘š2πœ‡superscriptπœ†2subscriptsuperscriptπ‘š2πœ‡πœ†0subscriptsuperscriptπ‘š2πœ‡πœ†subscriptsuperscriptπ‘š2πœ‡000subscriptsuperscriptπ‘š2𝜏\mathcal{M}_{l}\mathcal{M}^{\dagger}_{l}\simeq\begin{pmatrix}m^{2}_{e}+m^{2}_{\mu}\lambda^{2}&m^{2}_{\mu}\lambda&0\\ m^{2}_{\mu}\lambda&m^{2}_{\mu}&0\\ 0&0&m^{2}_{\tau}\end{pmatrix}\,,caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT ≃ ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT + italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ» end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) , (9)

where we have neglected terms of order Ξ»3superscriptπœ†3\lambda^{3}italic_Ξ» start_POSTSUPERSCRIPT 3 end_POSTSUPERSCRIPT. In the next section we will show under which assumptions the charged lepton mass matrix β„³lβ„³l†subscriptℳ𝑙subscriptsuperscriptℳ†𝑙\mathcal{M}_{l}\mathcal{M}^{\dagger}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT can be in agreement with (softly broken) Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT symmetry.

3 The Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT flavour symmetry

Let us define the symmetry ℱ≑Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„β„±subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏\mathcal{F}\equiv L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}caligraphic_F ≑ italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT. We extend the modelΒ [27] by a Higgs triplet ΔΔ\Deltaroman_Ξ”, in order to accommodate a type II seesaw, which is required in the context of the model presented in Ref.Β [21]. The particle content and the charge assignments of our model are given by:

LeLsubscript𝐿𝑒𝐿L_{eL}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT LΞΌLsubscriptπΏπœ‡πΏL_{\mu L}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT LΟ„Lsubscript𝐿𝜏𝐿L_{\tau L}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT eRsubscript𝑒𝑅e_{R}italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT ΞΌRsubscriptπœ‡π‘…\mu_{R}italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT Ο„Rsubscriptπœπ‘…\tau_{R}italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT N1Rsubscript𝑁1𝑅N_{1R}italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT N2Rsubscript𝑁2𝑅N_{2R}italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT N3Rsubscript𝑁3𝑅N_{3R}italic_N start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT Ο•italic-Ο•\phiitalic_Ο• ΔΔ\Deltaroman_Ξ”
β„±β„±\mathcal{F}caligraphic_F 1111 βˆ’11-1- 1 βˆ’11-1- 1 1111 βˆ’11-1- 1 βˆ’11-1- 1 1111 βˆ’11-1- 1 βˆ’11-1- 1 00 00

where LΞ±L=(Ξ½Ξ±L,Ξ±L)Tsubscript𝐿𝛼𝐿superscriptsubscriptπœˆπ›ΌπΏsubscript𝛼𝐿𝑇L_{\alpha L}=(\nu_{\alpha L},\alpha_{L})^{T}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_L end_POSTSUBSCRIPT = ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ± italic_L end_POSTSUBSCRIPT , italic_Ξ± start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT, and Ξ±=e,ΞΌ,Ο„π›Όπ‘’πœ‡πœ\alpha=e,\mu,\tauitalic_Ξ± = italic_e , italic_ΞΌ , italic_Ο„. The scalars are defined as:

Ο•=(Ο•+Ο•0),italic-Ο•matrixsuperscriptitalic-Ο•superscriptitalic-Ο•0\displaystyle\phi=\begin{pmatrix}\phi^{+}\\ \phi^{0}\end{pmatrix}\,,italic_Ο• = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_Ο• start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_Ο• start_POSTSUPERSCRIPT 0 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) , Ξ”=(Ξ”+/2Ξ”++Ξ”0βˆ’Ξ”+/2).Ξ”matrixsuperscriptΞ”2superscriptΞ”absentsuperscriptΞ”0superscriptΞ”2\displaystyle\Delta=\begin{pmatrix}\Delta^{+}/\sqrt{2}&\Delta^{++}\\ \Delta^{0}&-\Delta^{+}/\sqrt{2}\end{pmatrix}\,.roman_Ξ” = ( start_ARG start_ROW start_CELL roman_Ξ” start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT / square-root start_ARG 2 end_ARG end_CELL start_CELL roman_Ξ” start_POSTSUPERSCRIPT + + end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL roman_Ξ” start_POSTSUPERSCRIPT 0 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL - roman_Ξ” start_POSTSUPERSCRIPT + end_POSTSUPERSCRIPT / square-root start_ARG 2 end_ARG end_CELL end_ROW end_ARG ) . (14)

The right-handed neutrino fields are gauge singlets and we can thus write down the following symmetry conserving Majorana mass term for the right-handed neutrinos:

β„’mass=βˆ’MR12(N1R)CΒ―N2Rβˆ’MR13(N1R)CΒ―N3R+h.c.formulae-sequencesubscriptβ„’masssubscriptsuperscript𝑀12𝑅¯superscriptsubscript𝑁1𝑅𝐢subscript𝑁2𝑅subscriptsuperscript𝑀13𝑅¯superscriptsubscript𝑁1𝑅𝐢subscript𝑁3π‘…β„Žπ‘\mathcal{L}_{\rm mass}=-M^{12}_{R}\,\,\overline{(N_{1R})^{C}}\,N_{2R}-M^{13}_{R}\,\,\overline{(N_{1R})^{C}}\,N_{3R}+h.c.caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT = - italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . (15)

The Dirac mass term, which links the left- and right-handed fields, is given by:

β„’masssubscriptβ„’mass\displaystyle\mathcal{L}_{\rm mass}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== βˆ’YDe1LeLΒ―Ο•~N1Rβˆ’YDΞΌ2LΞΌLΒ―Ο•~N2Rβˆ’YDΞΌ3LΞΌLΒ―Ο•~N3Rβˆ’subscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’1𝐷¯subscript𝐿𝑒𝐿~italic-Ο•subscript𝑁1𝑅subscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡2𝐷¯subscriptπΏπœ‡πΏ~italic-Ο•subscript𝑁2𝑅limit-fromsubscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡3𝐷¯subscriptπΏπœ‡πΏ~italic-Ο•subscript𝑁3𝑅\displaystyle-Y^{e1}_{D}\,\,\overline{L_{eL}}\,\tilde{\phi}\,N_{1R}-Y^{\mu 2}_{D}\,\,\overline{L_{\mu L}}\,\tilde{\phi}\,N_{2R}-Y^{\mu 3}_{D}\,\,\overline{L_{\mu L}}\,\tilde{\phi}\,N_{3R}-- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e 1 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT - (16)
βˆ’YDΟ„2LΟ„LΒ―Ο•~N2Rβˆ’YDΟ„3LΟ„LΒ―Ο•~N3R+h.c.,formulae-sequencesubscriptsuperscriptπ‘Œπœ2𝐷¯subscript𝐿𝜏𝐿~italic-Ο•subscript𝑁2𝑅subscriptsuperscriptπ‘Œπœ3𝐷¯subscript𝐿𝜏𝐿~italic-Ο•subscript𝑁3π‘…β„Žπ‘\displaystyle-Y^{\tau 2}_{D}\,\,\overline{L_{\tau L}}\,\tilde{\phi}\,N_{2R}-Y^{\tau 3}_{D}\,\,\overline{L_{\tau L}}\,\tilde{\phi}\,N_{3R}+h.c.,- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG italic_N start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . ,

with Ο•~=iΟƒ2Ο•*~italic-ϕ𝑖subscript𝜎2superscriptitalic-Ο•\tilde{\phi}=i\sigma_{2}\phi^{*}over~ start_ARG italic_Ο• end_ARG = italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• start_POSTSUPERSCRIPT * end_POSTSUPERSCRIPT. Using the triplet scalar, we can also have a Majorana mass term for the left-handed neutrinos:

β„’mass=βˆ’YLeΞΌ(LeL)CΒ―(iΟƒ2Ξ”)LΞΌLβˆ’YLeΟ„(LeL)CΒ―(iΟƒ2Ξ”)LΟ„L+h.c.formulae-sequencesubscriptβ„’masssubscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’πœ‡πΏΒ―superscriptsubscript𝐿𝑒𝐿𝐢𝑖subscript𝜎2Ξ”subscriptπΏπœ‡πΏsubscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’πœπΏΒ―superscriptsubscript𝐿𝑒𝐿𝐢𝑖subscript𝜎2Ξ”subscriptπΏπœπΏβ„Žπ‘\mathcal{L}_{\rm mass}=-Y^{e\mu}_{L}\,\,\overline{(L_{eL})^{C}}\,(i\sigma_{2}\Delta)\,L_{\mu L}-Y^{e\tau}_{L}\,\,\overline{(L_{eL})^{C}}\,(i\sigma_{2}\Delta)\,L_{\tau L}+h.c.caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT = - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” ) italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” ) italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . (17)

In total, considering Eqs.Β (15), (16), andΒ (17), the neutrino mass term can be written as:

β„’mass=βˆ’12Ξ¨CΒ―β„³Ξ½Ξ¨+h.c.,formulae-sequencesubscriptβ„’mass12Β―superscriptΨ𝐢subscriptβ„³πœˆΞ¨β„Žπ‘\mathcal{L}_{\rm mass}=-\frac{1}{2}\overline{\Psi^{C}}\mathcal{M}_{\nu}\Psi+h.c.\,,caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT = - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG overΒ― start_ARG roman_Ξ¨ start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ¨ + italic_h . italic_c . , (18)

with Ψ≑((Ξ½eL)C,(Ξ½ΞΌL)C,(Ξ½Ο„L)C,N1R,N2R,N3R)TΞ¨superscriptsuperscriptsubscriptπœˆπ‘’πΏπΆsuperscriptsubscriptπœˆπœ‡πΏπΆsuperscriptsubscript𝜈𝜏𝐿𝐢subscript𝑁1𝑅subscript𝑁2𝑅subscript𝑁3𝑅𝑇\Psi\equiv\left((\nu_{eL})^{C},(\nu_{\mu L})^{C},(\nu_{\tau L})^{C},N_{1R},N_{2R},N_{3R}\right)^{T}roman_Ξ¨ ≑ ( ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT , ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT , ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT , italic_N start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , italic_N start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , italic_N start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT and

β„³Ξ½=(0mLeΞΌmLeΟ„mLeΞΌ00mLeΟ„00mDe1000mDΞΌ2mDΞΌ30mDΟ„2mDΟ„3mDe1000mDΞΌ2mDΟ„20mDΞΌ3mDΟ„30MR12MR13MR1200MR1300),subscriptβ„³πœˆmatrixmatrix0subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏ00subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏ00matrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’1𝐷000subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡3𝐷0subscriptsuperscriptπ‘šπœ2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ3𝐷missing-subexpressionmissing-subexpressionmatrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’1𝐷000subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ2𝐷0subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡3𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ3𝐷matrix0subscriptsuperscript𝑀12𝑅subscriptsuperscript𝑀13𝑅subscriptsuperscript𝑀12𝑅00subscriptsuperscript𝑀13𝑅00\mathcal{M}_{\nu}=\begin{pmatrix}\begin{array}[]{c|c}\begin{matrix}0&m^{e\mu}_{L}&m^{e\tau}_{L}\\ m^{e\mu}_{L}&0&0\\ m^{e\tau}_{L}&0&0\end{matrix}&\begin{matrix}m^{e1}_{D}&0&0\\ 0&m^{\mu 2}_{D}&m^{\mu 3}_{D}\\ 0&m^{\tau 2}_{D}&m^{\tau 3}_{D}\end{matrix}\\ \hline\cr\begin{matrix}m^{e1}_{D}&0&0\\ 0&m^{\mu 2}_{D}&m^{\tau 2}_{D}\\ 0&m^{\mu 3}_{D}&m^{\tau 3}_{D}\end{matrix}&\begin{matrix}0&M^{12}_{R}&M^{13}_{R}\\ M^{12}_{R}&0&0\\ M^{13}_{R}&0&0\end{matrix}\end{array}\end{pmatrix},caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL start_ARRAY start_ROW start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e 1 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL end_CELL start_CELL end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e 1 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL end_ROW end_ARRAY end_CELL end_ROW end_ARG ) , (19)

where we have defined mDΞ±i=vΟ•YDΞ±isubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·subscript𝑣italic-Ο•subscriptsuperscriptπ‘Œπ›Όπ‘–π·m^{\alpha i}_{D}=v_{\phi}Y^{\alpha i}_{D}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_v start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT and mLΞ±Ξ²=vΞ”YLΞ±Ξ²subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏsubscript𝑣Δsubscriptsuperscriptπ‘Œπ›Όπ›½πΏm^{\alpha\beta}_{L}=v_{\Delta}Y^{\alpha\beta}_{L}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT = italic_v start_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” end_POSTSUBSCRIPT italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT. vΟ•subscript𝑣italic-Ο•v_{\phi}italic_v start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT and vΞ”subscript𝑣Δv_{\Delta}italic_v start_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” end_POSTSUBSCRIPT are the vacuum expectation values (VEVs) of the scalar doublet Ο•italic-Ο•\phiitalic_Ο• and the triplet ΔΔ\Deltaroman_Ξ”.111Note that the VEV of the latter is constrained by corrections to the ρ𝜌\rhoitalic_ρ parameter to be at most about 1111Β GeV. We can diagonalize the symmetric mass matrix β„³Ξ½subscriptβ„³πœˆ\mathcal{M}_{\nu}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT with the help of an orthogonal matrix π’ͺπ’ͺ\mathcal{O}caligraphic_O. We can study three different regimes for the parameters of the mass matrix:

  • β€’

    mDΞ±iβ‰ͺmLΞ±Ξ²β‰ͺMRijmuch-less-thansubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏmuch-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha i}_{D}\ll m^{\alpha\beta}_{L}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT (separation scenario),

  • β€’

    mLΞ±Ξ²β‰ͺmDΞ±iβ‰ͺMRijmuch-less-thansubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·much-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha\beta}_{L}\ll m^{\alpha i}_{D}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT (type II see-saw scenario),

  • β€’

    mLαβ∼mDΞ±iβ‰ͺMRijsimilar-tosubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·much-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha\beta}_{L}\sim m^{\alpha i}_{D}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT ∼ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT (hybrid scenario).

For simplicity, throughout our discussion, we will assume the parameters mDΞ±isubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·m^{\alpha i}_{D}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT, mLΞ±Ξ²subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏm^{\alpha\beta}_{L}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT, and MRijsubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅M^{ij}_{R}italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT to be real. We will show in the following how soft-breaking terms could alter the explicit form of the eigenvalues associated with β„³lsubscriptℳ𝑙\mathcal{M}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT and β„³Ξ½subscriptβ„³πœˆ\mathcal{M}_{\nu}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT.

The mass term for the charged leptons will also experience restrictions by the β„±β„±\mathcal{F}caligraphic_F-symmetry and is given by:

β„’masssubscriptβ„’mass\displaystyle\mathcal{L}_{\rm mass}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== βˆ’YDeeLeLΒ―Ο•eRβˆ’YDΞΌΞΌLΞΌL¯ϕμRβˆ’YDΞΌΟ„LΞΌL¯ϕτRβˆ’subscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’π‘’π·Β―subscript𝐿𝑒𝐿italic-Ο•subscript𝑒𝑅subscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡πœ‡π·Β―subscriptπΏπœ‡πΏitalic-Ο•subscriptπœ‡π‘…limit-fromsubscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡πœπ·Β―subscriptπΏπœ‡πΏitalic-Ο•subscriptπœπ‘…\displaystyle-Y^{ee}_{D}\,\,\overline{L_{eL}}\,\phi\,e_{R}-Y^{\mu\mu}_{D}\,\,\overline{L_{\mu L}}\,\phi\,\mu_{R}-Y^{\mu\tau}_{D}\,\,\overline{L_{\mu L}}\,\phi\,\tau_{R}-- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - (20)
βˆ’YDτμLΟ„L¯ϕμRβˆ’YDττLΟ„L¯ϕτR+h.c.,formulae-sequencesubscriptsuperscriptπ‘Œπœπœ‡π·Β―subscript𝐿𝜏𝐿italic-Ο•subscriptπœ‡π‘…subscriptsuperscriptπ‘Œπœπœπ·Β―subscript𝐿𝜏𝐿italic-Ο•subscriptπœπ‘…β„Žπ‘\displaystyle-Y^{\tau\mu}_{D}\,\,\overline{L_{\tau L}}\,\phi\,\mu_{R}-Y^{\tau\tau}_{D}\,\,\overline{L_{\tau L}}\,\phi\,\tau_{R}+h.c.,- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . ,

which can be rewritten in matrix form:

β„’mass=βˆ’(eLΒ―,ΞΌLΒ―,Ο„LΒ―)β„³l(eRΞΌRΟ„R)+h.c.,formulae-sequencesubscriptβ„’massΒ―subscript𝑒𝐿¯subscriptπœ‡πΏΒ―subscript𝜏𝐿subscriptℳ𝑙matrixsubscript𝑒𝑅subscriptπœ‡π‘…subscriptπœπ‘…β„Žπ‘\mathcal{L}_{\rm mass}=-\left(\overline{e_{L}},\overline{\mu_{L}},\overline{\tau_{L}}\right)\mathcal{M}_{l}\begin{pmatrix}e_{R}\\ \mu_{R}\\ \tau_{R}\end{pmatrix}+h.c.,caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_mass end_POSTSUBSCRIPT = - ( overΒ― start_ARG italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG , overΒ― start_ARG italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG , overΒ― start_ARG italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG ) caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) + italic_h . italic_c . , (21)

with the mass matrix β„³lsubscriptℳ𝑙\mathcal{M}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT given by

β„³l=(mDee000mDΞΌΞΌmDΞΌΟ„0mDτμmDττ).subscriptℳ𝑙matrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·000subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœπ·0subscriptsuperscriptπ‘šπœπœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœπœπ·\mathcal{M}_{l}=\begin{pmatrix}m^{ee}_{D}&0&0\\ 0&m^{\mu\mu}_{D}&m^{\mu\tau}_{D}\\ 0&m^{\tau\mu}_{D}&m^{\tau\tau}_{D}\end{pmatrix}.caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) . (22)

The charged lepton mass matrix β„³lsubscriptℳ𝑙\mathcal{M}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT is diagonalized by a bi-unitary transformation,

𝒰L†ℳl𝒰R=β„³ldiag=(me000mΞΌ000mΟ„),subscriptsuperscript𝒰†𝐿subscriptℳ𝑙subscript𝒰𝑅subscriptsuperscriptβ„³diag𝑙matrixsubscriptπ‘šπ‘’000subscriptπ‘šπœ‡000subscriptπ‘šπœ\mathcal{U}^{\dagger}_{L}\,\mathcal{M}_{l}\,\mathcal{U}_{R}=\mathcal{M}^{\rm diag}_{l}=\begin{pmatrix}m_{e}&0&0\\ 0&m_{\mu}&0\\ 0&0&m_{\tau}\end{pmatrix}\,,caligraphic_U start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT = caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT roman_diag end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) , (23)

where mesubscriptπ‘šπ‘’m_{e}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT, mΞΌsubscriptπ‘šπœ‡m_{\mu}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT, mΟ„subscriptπ‘šπœm_{\tau}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT are the electron, the muon, and the tau masses, respectively. We can then assume the presence of terms that break the Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT symmetry softly through |Ξ”β„±|=2Ξ”β„±2|\Delta\mathcal{F}|=2| roman_Ξ” caligraphic_F | = 2 Dirac mass terms:

β„’softsubscriptβ„’soft\displaystyle\mathcal{L}_{\rm soft}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_soft end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== βˆ’YDeΞΌLeL¯ϕμRβˆ’YDeΟ„LeL¯ϕτRβˆ’YDΞΌeLΞΌLΒ―Ο•eRβˆ’subscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’πœ‡π·Β―subscript𝐿𝑒𝐿italic-Ο•subscriptπœ‡π‘…subscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’πœπ·Β―subscript𝐿𝑒𝐿italic-Ο•subscriptπœπ‘…limit-fromsubscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡π‘’π·Β―subscriptπΏπœ‡πΏitalic-Ο•subscript𝑒𝑅\displaystyle-Y^{e\mu}_{D}\,\,\overline{L_{eL}}\,\phi\,\mu_{R}-Y^{e\tau}_{D}\,\,\overline{L_{eL}}\,\phi\,\tau_{R}-Y^{\mu e}_{D}\,\,\overline{L_{\mu L}}\,\phi\,e_{R}-- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_ΞΌ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_Ο„ start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT - (24)
βˆ’YDΟ„eLΟ„LΒ―Ο•eR+h.c.,formulae-sequencesubscriptsuperscriptπ‘Œπœπ‘’π·Β―subscript𝐿𝜏𝐿italic-Ο•subscriptπ‘’π‘…β„Žπ‘\displaystyle-Y^{\tau e}_{D}\,\,\overline{L_{\tau L}}\,\phi\,e_{R}+h.c.,- italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_ARG italic_Ο• italic_e start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_h . italic_c . ,

where we can define sDΞ±Ξ²=vΟ•YDΞ±Ξ²subscriptsuperscript𝑠𝛼𝛽𝐷subscript𝑣italic-Ο•subscriptsuperscriptπ‘Œπ›Όπ›½π·s^{\alpha\beta}_{D}=v_{\phi}Y^{\alpha\beta}_{D}italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_v start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο• end_POSTSUBSCRIPT italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT and Ξ±,Ξ²=e,ΞΌ,Ο„formulae-sequenceπ›Όπ›½π‘’πœ‡πœ\alpha,\beta=e,\mu,\tauitalic_Ξ± , italic_Ξ² = italic_e , italic_ΞΌ , italic_Ο„. Considering, for simplicity, a symmetric form of the charged lepton mass matrix (sDΟ„e=sDeΟ„subscriptsuperscriptπ‘ πœπ‘’π·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœπ·s^{\tau e}_{D}=s^{e\tau}_{D}italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT, sDΞΌe=sDeΞΌsubscriptsuperscriptπ‘ πœ‡π‘’π·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·s^{\mu e}_{D}=s^{e\mu}_{D}italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT, and mDτμ=mDΞΌΟ„subscriptsuperscriptπ‘šπœπœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœπ·m^{\tau\mu}_{D}=m^{\mu\tau}_{D}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT), we have:

β„³l=(mDeesDeΞΌsDeΟ„sDeΞΌmDΞΌΞΌmDΞΌΟ„sDeΟ„mDΞΌΟ„mDττ).subscriptℳ𝑙matrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœπ·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœπ·subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœπ·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœπ·subscriptsuperscriptπ‘šπœπœπ·\mathcal{M}_{l}=\begin{pmatrix}m^{ee}_{D}&s^{e\mu}_{D}&s^{e\tau}_{D}\\ s^{e\mu}_{D}&m^{\mu\mu}_{D}&m^{\mu\tau}_{D}\\ s^{e\tau}_{D}&m^{\mu\tau}_{D}&m^{\tau\tau}_{D}\end{pmatrix}.caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) . (25)

Under the assumption of small sDeΟ„subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœπ·s^{e\tau}_{D}italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT and mDΞΌΟ„subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœπ·m^{\mu\tau}_{D}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT, we obtain

β„³lβ„³l†=((mDee)2+(sDeΞΌ)2sDeΞΌ(mDee+mDΞΌΞΌ)0sDeΞΌ(mDee+mDΞΌΞΌ)(mDΞΌΞΌ)2+(sDeΞΌ)2000(mDττ)2).subscriptℳ𝑙subscriptsuperscriptℳ†𝑙matrixsuperscriptsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·2superscriptsubscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·2subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·0subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·superscriptsubscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·2superscriptsubscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·2000superscriptsubscriptsuperscriptπ‘šπœπœπ·2\mathcal{M}_{l}\mathcal{M}^{\dagger}_{l}=\begin{pmatrix}\left(m^{ee}_{D}\right)^{2}+\left(s^{e\mu}_{D}\right)^{2}&s^{e\mu}_{D}\left(m^{ee}_{D}+m^{\mu\mu}_{D}\right)&0\\ s^{e\mu}_{D}\left(m^{ee}_{D}+m^{\mu\mu}_{D}\right)&\left(m^{\mu\mu}_{D}\right)^{2}+\left(s^{e\mu}_{D}\right)^{2}&0\\ 0&0&\left(m^{\tau\tau}_{D}\right)^{2}\end{pmatrix}.caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + ( italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT + italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT + italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) end_CELL start_CELL ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + ( italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) . (26)

If we identify sDeΞΌ=mDΞΌΞΌΞ»subscriptsuperscriptπ‘ π‘’πœ‡π·subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·πœ†s^{e\mu}_{D}=m^{\mu\mu}_{D}\lambdaitalic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ», mDee=mesubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’π‘’π·subscriptπ‘šπ‘’m^{ee}_{D}=m_{e}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT, mDΞΌΞΌ=mΞΌsubscriptsuperscriptπ‘šπœ‡πœ‡π·subscriptπ‘šπœ‡m^{\mu\mu}_{D}=m_{\mu}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT, and mDττ=mΟ„subscriptsuperscriptπ‘šπœπœπ·subscriptπ‘šπœm^{\tau\tau}_{D}=m_{\tau}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT, we get an β„³lβ„³l†subscriptℳ𝑙subscriptsuperscriptℳ†𝑙\mathcal{M}_{l}\mathcal{M}^{\dagger}_{l}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT † end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_l end_POSTSUBSCRIPT similar to Eq.Β (9). In this case, we would have a charged lepton mixing matrix 𝒰Lsubscript𝒰𝐿\mathcal{U}_{L}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT like the one in Eq.Β (5). We will show in the following discussion that the neutrino mixing matrix is compatible with the bimaximal form, even in the presence of soft-breaking terms. Therefore, the PMNS matrix will lead to the values of the neutrino mixing angles reported in Eqs.Β (6), (7), andΒ (8). We assume the problem of ΞΈ12subscriptπœƒ12\theta_{12}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT to be solved in this way. The task to investigate the details of a corresponding flavon potential will be left to others, as it would lead away from our main point, which is the prediction for the neutrino sector. We want to stress that any model with Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT symmetry will lead to similar predictions concerning the neutrino mass spectra, no matter how the problem of getting the correct ΞΈ12subscriptπœƒ12\theta_{12}italic_ΞΈ start_POSTSUBSCRIPT 12 end_POSTSUBSCRIPT is solved.

3.1 Case 1 (separation scenario): mDΞ±iβ‰ͺmLΞ±Ξ²β‰ͺMRijmuch-less-thansubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏmuch-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha i}_{D}\ll m^{\alpha\beta}_{L}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT

Under the assumption that mDΞ±iβ‰ͺmLΞ±Ξ²β‰ͺMRijmuch-less-thansubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏmuch-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha i}_{D}\ll m^{\alpha\beta}_{L}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT, with i,j=1,2,3formulae-sequence𝑖𝑗123i,j=1,2,3italic_i , italic_j = 1 , 2 , 3 and Ξ±,Ξ²=e,ΞΌ,Ο„formulae-sequenceπ›Όπ›½π‘’πœ‡πœ\alpha,\beta=e,\mu,\tauitalic_Ξ± , italic_Ξ² = italic_e , italic_ΞΌ , italic_Ο„, we obtain:

π’ͺTβ„³Ξ½(1)π’ͺ=β„³Ξ½(1),diag=(Ξ»+000000Ξ»βˆ’0000000000000Ξ›+000000Ξ›βˆ’0000000),superscriptπ’ͺ𝑇subscriptsuperscriptβ„³1𝜈π’ͺsubscriptsuperscriptβ„³1diag𝜈matrixsubscriptπœ†000000subscriptπœ†0000000000000subscriptΞ›000000subscriptΞ›0000000\mathcal{O}^{T}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\nu}\,\mathcal{O}=\mathcal{M}^{\rm(1),diag}_{\nu}=\begin{pmatrix}\lambda_{+}&0&0&0&0&0\\ 0&\lambda_{-}&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&\Lambda_{+}&0&0\\ 0&0&0&0&\Lambda_{-}&0\\ 0&0&0&0&0&0\\ \end{pmatrix},caligraphic_O start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT ( 1 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT caligraphic_O = caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT ( 1 ) , roman_diag end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT + end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT - end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL roman_Ξ› start_POSTSUBSCRIPT + end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL roman_Ξ› start_POSTSUBSCRIPT - end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW end_ARG ) , (27)

with λ±=Β±(mLeΞΌ)2+(mLeΟ„)2subscriptπœ†plus-or-minusplus-or-minussuperscriptsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏ2superscriptsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏ2\lambda_{\pm}=~{}\pm\sqrt{(m^{e\mu}_{L})^{2}+(m^{e\tau}_{L})^{2}}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT Β± end_POSTSUBSCRIPT = Β± square-root start_ARG ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + ( italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG and Λ±=Β±(MR12)2+(MR13)2subscriptΞ›plus-or-minusplus-or-minussuperscriptsubscriptsuperscript𝑀12𝑅2superscriptsubscriptsuperscript𝑀13𝑅2\Lambda_{\pm}=~{}\pm\sqrt{(M^{12}_{R})^{2}+(M^{13}_{R})^{2}}roman_Ξ› start_POSTSUBSCRIPT Β± end_POSTSUBSCRIPT = Β± square-root start_ARG ( italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + ( italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG. Since Ξ»βˆ’subscriptπœ†\lambda_{-}italic_Ξ» start_POSTSUBSCRIPT - end_POSTSUBSCRIPT and Ξ›βˆ’subscriptΞ›\Lambda_{-}roman_Ξ› start_POSTSUBSCRIPT - end_POSTSUBSCRIPT are negative eigenvalues of the mass matrix β„³Ξ½subscriptβ„³πœˆ\mathcal{M}_{\nu}caligraphic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT, we choose to define the neutrino mass basis as χ≑(Ξ½1R,βˆ’iΞ½2R,Ξ½3R,Ξ½4R,βˆ’iΞ½5R,Ξ½6R)Tπœ’superscriptsubscript𝜈1𝑅𝑖subscript𝜈2𝑅subscript𝜈3𝑅subscript𝜈4𝑅𝑖subscript𝜈5𝑅subscript𝜈6𝑅𝑇\chi\equiv(\nu_{1R},-i\nu_{2R},\nu_{3R},\nu_{4R},-i\nu_{5R},\nu_{6R})^{T}italic_Ο‡ ≑ ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , - italic_i italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 4 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , - italic_i italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 5 italic_R end_POSTSUBSCRIPT , italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 6 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT. The orthogonal matrix π’ͺπ’ͺ\mathcal{O}caligraphic_O is then given by

π’ͺ=(12120000βˆ’mL12mL12+mL22mL12mL12+mL22mL2mL12+mL22000mL22mL12+mL22βˆ’mL22mL12+mL22mL1mL12+mL2200000012120000βˆ’MR12MR12+MR22MR12MR12+MR22MR2MR12+MR22000MR22MR12+MR22βˆ’MR22MR12+MR22MR1MR12+MR22),π’ͺmatrix12120000subscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ22subscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ22subscriptπ‘šπΏ2superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ22000subscriptπ‘šπΏ22superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ22subscriptπ‘šπΏ22superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ22subscriptπ‘šπΏ1superscriptsubscriptπ‘šπΏ12superscriptsubscriptπ‘šπΏ2200000012120000subscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22subscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22subscript𝑀𝑅2superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22000subscript𝑀𝑅22superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22subscript𝑀𝑅22superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22subscript𝑀𝑅1superscriptsubscript𝑀𝑅12superscriptsubscript𝑀𝑅22\mathcal{O}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0&0&0\\ -\frac{m_{L1}}{\sqrt{2}\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&\frac{m_{L1}}{\sqrt{2}\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&\frac{m_{L2}}{\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&0&0&0\\ \frac{m_{L2}}{\sqrt{2}\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&-\frac{m_{L2}}{\sqrt{2}\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&\frac{m_{L1}}{\sqrt{m_{L1}^{2}+m_{L2}^{2}}}&0&0&0\\ 0&0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ 0&0&0&-\frac{M_{R1}}{\sqrt{2}\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}&\frac{M_{R1}}{\sqrt{2}\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}&\frac{M_{R2}}{\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}\\ 0&0&0&\frac{M_{R2}}{\sqrt{2}\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}&-\frac{M_{R2}}{\sqrt{2}\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}&\frac{M_{R1}}{\sqrt{M_{R1}^{2}+M_{R2}^{2}}}\end{pmatrix}\,,caligraphic_O = ( start_ARG start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL - divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL - divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL - divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG square-root start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT + italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT start_POSTSUPERSCRIPT 2 end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG end_ARG end_CELL end_ROW end_ARG ) , (28)

where we have set mLeΞΌ=mL1subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏsubscriptπ‘šπΏ1m^{e\mu}_{L}=m_{L1}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT, mLeΟ„=mL2subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏsubscriptπ‘šπΏ2m^{e\tau}_{L}=m_{L2}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT, MR12=MR1subscriptsuperscript𝑀12𝑅subscript𝑀𝑅1M^{12}_{R}=M_{R1}italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT = italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT and MR13=MR2subscriptsuperscript𝑀13𝑅subscript𝑀𝑅2M^{13}_{R}=M_{R2}italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT = italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT. The neutrino interaction basis ΨΨ\Psiroman_Ξ¨ is related to the neutrino mass basis Ο‡πœ’\chiitalic_Ο‡ by

Ξ¨=π’ͺTΟ‡.Ξ¨superscriptπ’ͺπ‘‡πœ’\Psi=\mathcal{O}^{T}\chi\,.roman_Ξ¨ = caligraphic_O start_POSTSUPERSCRIPT italic_T end_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο‡ . (29)

Defining tan⁑θ=mL2mL1πœƒsubscriptπ‘šπΏ2subscriptπ‘šπΏ1\tan\theta=\frac{m_{L2}}{m_{L1}}roman_tan italic_ΞΈ = divide start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG and tan⁑ψ=MR2MR1πœ“subscript𝑀𝑅2subscript𝑀𝑅1\tan\psi=\frac{M_{R2}}{M_{R1}}roman_tan italic_ψ = divide start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 2 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG start_ARG italic_M start_POSTSUBSCRIPT italic_R 1 end_POSTSUBSCRIPT end_ARG we obtain:

π’ͺ=(12120000βˆ’12cos⁑θ12cos⁑θsin⁑θ00012sinβ‘ΞΈβˆ’12sin⁑θcos⁑θ00000012120000βˆ’12cos⁑ψ12cos⁑ψsin⁑ψ00012sinβ‘Οˆβˆ’12sin⁑ψcos⁑ψ)=(𝒰ν00𝒲ν).π’ͺmatrix1212000012πœƒ12πœƒπœƒ00012πœƒ12πœƒπœƒ0000001212000012πœ“12πœ“πœ“00012πœ“12πœ“πœ“matrixsubscriptπ’°πœˆ00subscriptπ’²πœˆ\mathcal{O}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0&0&0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta&\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta&\sin\theta&0&0&0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta&-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\theta&\cos\theta&0&0&0\\ 0&0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ 0&0&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\psi&\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\psi&\sin\psi\\ 0&0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\psi&-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin\psi&\cos\psi\\ \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathcal{U}_{\nu}&0\\ 0&\mathcal{W}_{\nu}\end{pmatrix}.caligraphic_O = ( start_ARG start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_cos italic_ΞΈ end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_cos italic_ΞΈ end_CELL start_CELL roman_sin italic_ΞΈ end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_sin italic_ΞΈ end_CELL start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_sin italic_ΞΈ end_CELL start_CELL roman_cos italic_ΞΈ end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_cos italic_ψ end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_cos italic_ψ end_CELL start_CELL roman_sin italic_ψ end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_sin italic_ψ end_CELL start_CELL - divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG square-root start_ARG 2 end_ARG end_ARG roman_sin italic_ψ end_CELL start_CELL roman_cos italic_ψ end_CELL end_ROW end_ARG ) = ( start_ARG start_ROW start_CELL caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL caligraphic_W start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG ) . (30)

This form of the light neutrino mixing matrix 𝒰νsubscriptπ’°πœˆ\mathcal{U}_{\nu}caligraphic_U start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT is exactly bimaximal if ΞΈ=Ο€4πœƒπœ‹4\theta=\frac{\pi}{4}italic_ΞΈ = divide start_ARG italic_Ο€ end_ARG start_ARG 4 end_ARG (cf.Β Eq.Β (4)), which will happen in the limit mL1=mL2subscriptπ‘šπΏ1subscriptπ‘šπΏ2m_{L1}=m_{L2}italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 1 end_POSTSUBSCRIPT = italic_m start_POSTSUBSCRIPT italic_L 2 end_POSTSUBSCRIPT. To avoid the presence of two massless eigenstates (m3=0subscriptπ‘š30m_{3}=0italic_m start_POSTSUBSCRIPT 3 end_POSTSUBSCRIPT = 0 and M3=0subscript𝑀30M_{3}=0italic_M start_POSTSUBSCRIPT 3 end_POSTSUBSCRIPT = 0), we can assume that the Leβˆ’LΞΌβˆ’LΟ„subscript𝐿𝑒subscriptπΏπœ‡subscript𝐿𝜏L_{e}-L_{\mu}-L_{\tau}italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ end_POSTSUBSCRIPT - italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ end_POSTSUBSCRIPT flavour symmetry is softly broken by |Ξ”β„±|=2Ξ”β„±2|\Delta\mathcal{F}|=2| roman_Ξ” caligraphic_F | = 2 Majorana mass terms:

β„’softsubscriptβ„’soft\displaystyle\mathcal{L}_{\rm soft}caligraphic_L start_POSTSUBSCRIPT roman_soft end_POSTSUBSCRIPT =\displaystyle== βˆ’12(YLee(LeL)CΒ―(iΟƒ2Ξ”)LeL+YLΞΌΞΌ(LΞΌL)CΒ―(iΟƒ2Ξ”)LΞΌL+YLττ(LΟ„L)CΒ―(iΟƒ2Ξ”)LΟ„L)12subscriptsuperscriptπ‘Œπ‘’π‘’πΏΒ―superscriptsubscript𝐿𝑒𝐿𝐢𝑖subscript𝜎2Ξ”subscript𝐿𝑒𝐿subscriptsuperscriptπ‘Œπœ‡πœ‡πΏΒ―superscriptsubscriptπΏπœ‡πΏπΆπ‘–subscript𝜎2Ξ”subscriptπΏπœ‡πΏsubscriptsuperscriptπ‘ŒπœπœπΏΒ―superscriptsubscriptπΏπœπΏπΆπ‘–subscript𝜎2Ξ”subscript𝐿𝜏𝐿\displaystyle-\frac{1}{2}\left(Y^{ee}_{L}\,\,\overline{(L_{eL})^{C}}\,(i\sigma_{2}\Delta)\,L_{eL}+Y^{\mu\mu}_{L}\,\,\overline{(L_{\mu L})^{C}}\,(i\sigma_{2}\Delta)\,L_{\mu L}+Y^{\tau\tau}_{L}\,\,\overline{(L_{\tau L})^{C}}\,(i\sigma_{2}\Delta)\,L_{\tau L}\right)- divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” ) italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_e italic_L end_POSTSUBSCRIPT + italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” ) italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_ΞΌ italic_L end_POSTSUBSCRIPT + italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG ( italic_i italic_Οƒ start_POSTSUBSCRIPT 2 end_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” ) italic_L start_POSTSUBSCRIPT italic_Ο„ italic_L end_POSTSUBSCRIPT ) (31)
βˆ’12(SR11(Ξ½1R)CΒ―Ξ½1R+SR22(Ξ½2R)CΒ―Ξ½2R+SR33(Ξ½3R)CΒ―Ξ½3R)+h.c.formulae-sequence12subscriptsuperscript𝑆11𝑅¯superscriptsubscript𝜈1𝑅𝐢subscript𝜈1𝑅subscriptsuperscript𝑆22𝑅¯superscriptsubscript𝜈2𝑅𝐢subscript𝜈2𝑅subscriptsuperscript𝑆33𝑅¯superscriptsubscript𝜈3𝑅𝐢subscript𝜈3π‘…β„Žπ‘\displaystyle-\frac{1}{2}\left(S^{11}_{R}\,\,\overline{(\nu_{1R})^{C}}\,\nu_{1R}+S^{22}_{R}\,\,\overline{(\nu_{2R})^{C}}\,\nu_{2R}+S^{33}_{R}\,\,\overline{(\nu_{3R})^{C}}\,\nu_{3R}\right)+h.c.- divide start_ARG 1 end_ARG start_ARG 2 end_ARG ( italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 11 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 1 italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 22 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 2 italic_R end_POSTSUBSCRIPT + italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 33 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT overΒ― start_ARG ( italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) start_POSTSUPERSCRIPT italic_C end_POSTSUPERSCRIPT end_ARG italic_Ξ½ start_POSTSUBSCRIPT 3 italic_R end_POSTSUBSCRIPT ) + italic_h . italic_c .

In this case, the following mass matrix results:

β„³Ξ½(1)=(sLeemLeΞΌmLeΟ„mLeΞΌsLΞΌΞΌ0mLeΟ„0sLττmDe1000mDΞΌ2mDΞΌ30mDΟ„2mDΟ„3mDe1000mDΞΌ2mDΟ„20mDΞΌ3mDΟ„3SR11MR12MR13MR12SR220MR130SR33),subscriptsuperscriptβ„³1𝜈matrixmatrixsubscriptsuperscript𝑠𝑒𝑒𝐿subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœ‡πΏsubscriptsuperscriptπ‘ πœ‡πœ‡πΏ0subscriptsuperscriptπ‘šπ‘’πœπΏ0subscriptsuperscriptπ‘ πœπœπΏmatrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’1𝐷000subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡3𝐷0subscriptsuperscriptπ‘šπœ2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ3𝐷missing-subexpressionmissing-subexpressionmatrixsubscriptsuperscriptπ‘šπ‘’1𝐷000subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡2𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ2𝐷0subscriptsuperscriptπ‘šπœ‡3𝐷subscriptsuperscriptπ‘šπœ3𝐷matrixsubscriptsuperscript𝑆11𝑅subscriptsuperscript𝑀12𝑅subscriptsuperscript𝑀13𝑅subscriptsuperscript𝑀12𝑅subscriptsuperscript𝑆22𝑅0subscriptsuperscript𝑀13𝑅0subscriptsuperscript𝑆33𝑅\mathcal{M}^{(1)}_{\nu}=\begin{pmatrix}\begin{array}[]{c|c}\begin{matrix}s^{ee}_{L}&m^{e\mu}_{L}&m^{e\tau}_{L}\\ m^{e\mu}_{L}&s^{\mu\mu}_{L}&0\\ m^{e\tau}_{L}&0&s^{\tau\tau}_{L}\end{matrix}&\begin{matrix}m^{e1}_{D}&0&0\\ 0&m^{\mu 2}_{D}&m^{\mu 3}_{D}\\ 0&m^{\tau 2}_{D}&m^{\tau 3}_{D}\end{matrix}\\ \hline\cr\begin{matrix}m^{e1}_{D}&0&0\\ 0&m^{\mu 2}_{D}&m^{\tau 2}_{D}\\ 0&m^{\mu 3}_{D}&m^{\tau 3}_{D}\end{matrix}&\begin{matrix}S^{11}_{R}&M^{12}_{R}&M^{13}_{R}\\ M^{12}_{R}&S^{22}_{R}&0\\ M^{13}_{R}&0&S^{33}_{R}\end{matrix}\end{array}\end{pmatrix},caligraphic_M start_POSTSUPERSCRIPT ( 1 ) end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_Ξ½ end_POSTSUBSCRIPT = ( start_ARG start_ROW start_CELL start_ARRAY start_ROW start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_e end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ italic_ΞΌ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ italic_Ο„ end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e 1 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL end_CELL start_CELL end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_e 1 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 2 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_ΞΌ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ο„ 3 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL start_CELL start_ARG start_ROW start_CELL italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 11 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 12 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 22 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL end_ROW start_ROW start_CELL italic_M start_POSTSUPERSCRIPT 13 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL start_CELL 0 end_CELL start_CELL italic_S start_POSTSUPERSCRIPT 33 end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT end_CELL end_ROW end_ARG end_CELL end_ROW end_ARRAY end_CELL end_ROW end_ARG ) , (32)

where sLΞ±Ξ±=vΞ”YLΞ±Ξ±subscriptsuperscript𝑠𝛼𝛼𝐿subscript𝑣Δsubscriptsuperscriptπ‘Œπ›Όπ›ΌπΏs^{\alpha\alpha}_{L}=v_{\Delta}Y^{\alpha\alpha}_{L}italic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ± end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT = italic_v start_POSTSUBSCRIPT roman_Ξ” end_POSTSUBSCRIPT italic_Y start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ± end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT and Ξ±=e,ΞΌ,Ο„π›Όπ‘’πœ‡πœ\alpha=e,\mu,\tauitalic_Ξ± = italic_e , italic_ΞΌ , italic_Ο„. Considering for simplicity sLαα≃ssimilar-to-or-equalssubscriptsuperscript𝑠𝛼𝛼𝐿𝑠s^{\alpha\alpha}_{L}\simeq sitalic_s start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ± end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_s, SRii≃Ssimilar-to-or-equalssubscriptsuperscript𝑆𝑖𝑖𝑅𝑆S^{ii}_{R}\simeq Sitalic_S start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT ≃ italic_S, and mDΞ±iβ‰ͺmLΞ±Ξ²β‰ͺMRijmuch-less-thansubscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ‘–π·subscriptsuperscriptπ‘šπ›Όπ›½πΏmuch-less-thansubscriptsuperscript𝑀𝑖𝑗𝑅m^{\alpha i}_{D}\ll m^{\alpha\beta}_{L}\ll M^{ij}_{R}italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_i end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_D end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_m start_POSTSUPERSCRIPT italic_Ξ± italic_Ξ² end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_L end_POSTSUBSCRIPT β‰ͺ italic_M start_POSTSUPERSCRIPT italic_i italic_j end_POSTSUPERSCRIPT start_POSTSUBSCRIPT italic_R end_POSTSUBSCRIPT, we obtain after diagonalization

π’ͺTβ„³Ξ½(1)π’ͺ=β„³Ξ½